Vị trí tuyển dụng

– Môi trường làm việc năng động & thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

– Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

  Công ty CP Vinaconex6 thông báo tuyển dụng lao động với vị trí và yêu cầu tuyển dụng như sau:

  Công ty CP Vinaconex6 thông báo tuyển dụng lao động với vị trí và yêu cầu tuyển dụng như sau:

Similar Posts