Cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 kính gửi các Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý III – 2011.

Trân trọng!

                                 Công ty Cổ phần Vinaconex6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc cấp sổ chứng nhận cổ đông của đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng như sau: Thời gian: Từ ngày 22/09/2011 trong giờ làm việc trừ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần…

Ngày 14/09/2011 Sở GDCK Hà nội có thông báo số 692/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty cổ phần Vinaconex6 – VC6, với nội dung cụ thể:…

>các thông tin khác xem trên website của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Vinaconex6 xin thông báo đến Quý cơ quan quản lý nhà nước, Tổng công ty CP Vinaconex và các thành viên cùng các quý Cổ đông, khách hàng, đối tác mẫu dấu mới và giấy đăng ký kinh doanh mới của Công ty…

Công ty Cổ phần Vinaconex6 – VC6 gửi đến quý Cổ đông, bạn đọc báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 do đơn vị kiểm toán Deloitte thực hiện

xem chi tiết –> tại đây

Tệp tin đính kèm

Sáng ngày 18/04/2011, tại Hội trường tầng 5 – tòa nhà trụ sở Công ty CP VIMECO – Lô E9 – Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy – HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6 ( Mã chứng khoán VC6 ) đã được tổ chức. Sau 3h làm việc, với sự nhất trí cao, Đại hội đã được diễn ra thành công tốt đẹp…

Sáng ngày 18/04/2011, tại Hội trường tầng 5 – tòa nhà trụ sở Công ty CP VIMECO – Lô E9 – Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy – HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Vinaconex6 ( Mã chứng khoán VC6 ) đã được tổ chức.

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) nhận được giấy chứng nhận số 06/GCN – UBCK ngày 19/01/2011 do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp V/v: Đăng ký chào bán cổ phiếu VC6 ra công chúng với số lượng 3.000.000 cổ phiếu. Công ty xin thông báo và gửi toàn văn Quyết định nêu trên đến Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) nhận được giấy chứng nhận số 06/GCN – UBCK ngày 19/01/2011 do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp V/v: Đăng ký chào bán cổ phiếu VC6 ra công chúng với số lượng 3.000.000 cổ phiếu. Công ty xin thông báo và gửi toàn văn Quyết định nêu trên đến Quý cổ đông.

Similar Posts