Đảng bộ

Trong hai ngày 22 – 23/12/2011, tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinaconex6, Đảng uỷ Vinaconex6 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các Chi bộ thông qua Hội nghị kiểm điểm tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2011...

Hoà trong không khí hào hùng của thủ đô Hà Nội thân yêu, chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2011) và tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI về công tác xây dựng và phát triển Đảng.Chiều ngày 10/10/2011, Được phép của Đảng uỷ Công ty cổ phần Vinaconex6…

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6 gồm 07 người. Trong đó thường trực Ban chấp hành gồm 03 người: Bí thư Đảng ủy: Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Phó Bí thư: Ông Hoàng Hoa Cương – Giám đốc Công ty, Phó bí thư: Ông Nguyễn Minh Tuấn: Phó Giám đốc Công ty…

Với mục đích để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, để chủ động thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, góp phần đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

Similar Posts