Vinaconex6 tham gia giải tennis Vimeco mở rộng chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty CP Vimeco (24/03/1997 – 24/03/2012) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Vinaconex6 tham gia giải tennis Vimeco mở rộng chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty CP Vimeco (24/03/1997 – 24/03/2012) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

             Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CP Vimeco (24/03/1997 – 24/03/2012),…