Vinaconex6 công bố quyết định: Thành lập Phòng Thiết bị thi công & các Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

        Nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản trị, quản lý – điều hành và để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,  Sáng ngày 06/02/2017 tại buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần Công ty cổ phần Vinaconex6 đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Phòng Thiết bị thi công trên cơ sở Ban vật tư thiết bị cơ giới.

        Sau khi công bố Quyết định thành lập phòng Thiết bị thi công, ông Lê Thành Diệp – Trưởng phòng Tổ chức hành chính  đã công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh chủ chốt cho Phòng Thiết bị thi công và Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn đối với các ông sau:

1.      Ông Đỗ Thanh : Trưởng phòng Thiết bị thi công

2.      Ông Nguyễn Thanh Bình: Phó phòng Thiết bị thi công

3.      Ông Phí Chí Kiên: Phó phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn

Với sự có mặt của toàn thể CBCNV khối văn phòng Công ty, ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Hoa Cương: Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ chốt cho 02 (hai) phòng: Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn và Phòng Thiết bị thi công và tặng hoa chúc mừng.

Công ty tin tưởng rằng với năng lực, trình độ chuyên môn tốt; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và phát huy kế thừa những thành tích, các cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vinaconex6 phát triển bền vững.

Ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Hoàng Hoa Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm với nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm

Ban Lãnh đạo cùng Trưởng các phòng chụp ảnh lưu niệm với nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm

Similar Posts