Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần 2017

Thứ Hai, ngày 15/05/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:…


Thứ Hai, ngày 15/05/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:


    

Picture Chúc mừng sinh nhật

Thứ Hai, ngày 15/05/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đoàn Tú Bình 20/05 Cán bộ phụ trách an toàn Công ty
02. Lại Duy Đông 15/05 Chỉ huy trưởng công trình – Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
03. Nguyễn Hoàng Hà 15/05 Phó chỉ huy công trình – Đội Xây dựng số 27 
04. Trần Thị Phương Thảo 16/05 Cán bộ – Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch
05. Nguyễn Quang Trung 15/05 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 24
06. Nguyễn Duy Thành 19/05 Cán bộ kỹ thuật – Công trình N03 – T4 Ngoại giao đoàn 
07. Hoàng Tiến Dũng 16/05 Nhân viên – Phòng Tổ chức hành chính
08. Hoàng Văn Tuấn 15/05 Thợ sắt – Đội Xây dựng số 26 
09. Nguyễn Văn Tuấn 17/05 Thợ trắc địa – Đội Xây dựng số 24
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Nguyễn Minh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty); 02. Ông Đoàn Tú Bình; 03. Bà Trần Thị Phương Thảo;  04. Ông Lại Duy Đông; 05. Ông Hoàng Tiến Dũng; 06. Ông Hoàng Hoa Cương (Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 08/05/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đinh Văn Tuệ 04/05 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
02. Nguyễn Văn Hùng 07/05 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 26
03. Đặng Văn Tuyền 11/05 Cán bộ an toàn – Đội Xây dựng số 27 
04. Nguyễn Thị Yến 12/05 Kế toán – Công trình H3 – Sao Ánh Dương
05. Lê Văn Công 09/05 Kỹ thuật viên – Ban chỉ huy công trình số 3, dự án The Manor Central Park
06. Hoàng Văn Khang 14/05 Kỹ thuật viên – Đội Xây dựng số 27
07. Phạm Ngọc Thông 05/05 Thợ nề – Đội Xây dựng số 18
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Nguyễn Minh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty); 02. Ông Nguyễn Văn Hùng; 03. Ông Lê Văn Công;  04. Ông Phạm Ngọc Thông; 05. Ông Hoàng Hoa Cương (Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 24/04/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Trần Văn Khánh 01/05 Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc Công ty 
02. Lê Thành Diệp 24/04 Trưởng phòng – Phòng Tổ chức hành chính
03. Nguyễn Đình Huy 28/04 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
04. Nguyễn Tiến Mạnh 29/04 Cán bộ kỹ thuật – Công trình H3 – Sao Ánh Dương
05. Nguyễn Văn Hân 30/04 Cán bộ kỹ thuật – Ban chỉ huy công trình số 3, dự án The Manor Central Park 
06. Ngô Ngọc Vân 03/05 Cán bộ kỹ thuật – Công trình Samsung Bắc Ninh
07. Đỗ Đức Cự 03/05 Nhân viên – Phòng Tổ chức hành chính
08. Phạm Ngọc Nhiên 30/04 Thợ điện – Đội Điện nước và Xây dựng số 17
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Trần Văn Khánh (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty); 03. Ông Nguyễn Minh Tuấn ( Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty).

Từ trái sang: 01. Nguyễn Minh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty); 02. Ông Nguyễn Đình Huy; 03. Ông Đỗ Đức Cự;  04. Ông Phạm Ngọc Nhiên; 05. Ông Nguyễn Tiến Mạnh; 06. Ông Trần Văn Khánh; 07. Ông Lê Thành Diệp; 08. Ông Hoàng Hoa Cương (Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 17/04/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 17/04 Cán bộ – Phòng Tài chính kế toán
02. Dương Đức Thắng 22/04 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 28
03. Đinh Anh Hoàng 23/04 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
04. Nguyễn Văn Mạnh 21/04 Kỹ thuật viên – Công trình H3 – Sao Ánh Dương
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Nguyễn Minh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty); 02. Ông Dương Đức Thắng; 03. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh; 04. Nguyễn Văn Mạnh; 05. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 10/04/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Phấn Tuấn 11/04 Phó Giám đốc Công ty 
02. Ngô Minh Tú 15/04 Cán bộ – Phòng Thiết bị thi công 
03. Đinh Đức Vượng 12/04 Kỹ thuật viên – Công trình H3 – Sao Ánh Dương
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị); 02. Ông Nguyễn Phấn Tuấn; 03. Ông Ngô Minh Tú; 04. Ông Nguyễn Minh Tuấn (Phó giám đốc ; Chủ tịch công đoàn Công ty) .

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 03/04/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Xuân Quỳnh 03/04 Phó Giám đốc Công ty 
02. Phạm Quang Đạt 04/04 Cán bộ – Phòng Quản lý thi công – Chất lương – An toàn 
03. Lê Thị Linh 07/04 Cán bộ – Phòng Tài chính kế toán
04. Nguyễn Đình Lực 03/04 Kỹ sư trắc địa – Đội Xây dựng số 26
05. Nguyễn Trọng Đạt 04/04 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 18
06. Nguyễn Hồng Nhung 04/04 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27
07. Phùng Mạnh Hiệp 06/04 Cán bộ kỹ thuật – Công trình nhà máy Lock and Lock 
08. Lê Thanh Nghị 08/04 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27
09. Phạm Đức Hiển 08/04 Cán bộ kỹ thuật – Công trình Samsung Bắc Ninh
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty); 02. Ông Phạm Quang Đạt; 03. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh; 04. Ông Nguyễn Đình Lực; 05. Bà Nguyễn Hồng Nhung; 06. Bà Lê Thị Linh; 07. Ông Lê Thanh Nghị;  08. Ông Nguyễn Trọng Đạt; 09. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 27/03/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Kiến Trung 31/03 Trưởng phòng – Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn 
02. Hách Tuấn Anh 31/03 Phó phòng – Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch
03. Nguyễn Thị Duyên 30/03 Cán bộ – Phòng Tài chính kế toán
04. Lê Văn Mạnh 29/03 Thợ điện – Công trình H3 – Sao Ánh Dương
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị); 02. Ông Nguyễn Kiến Trung; 03. Bà Nguyễn Thị Duyên; 04. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 20/03/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Trương Thị Đoan Trang 20/03 Thư ký Công ty 
02. Vũ Hữu Hiệu 24/03 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27 
03. Lại Hùng Thắng 25/03 Cán bộ – Phòng Thiết bị thi công
04. Đỗ Quốc Trình 22/03 Kỹ thuật viên – Công trình 16 Láng Hạ
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty)02. Ông Vũ Hữu Hiệu; 03. Bà Trương Thị Đoan Trang; 04. Ông Lại Hùng Thắng; 05. Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 13/03/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Văn Minh 16/03 Cán bộ – Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn 
02. Nguyễn Quốc Hà 13/03 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 24 
03. Cao Văn Tuấn 16/03 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước và xây dựng số 17
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

TTừ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) ; 02. Ông Nguyễn Văn Minh;  03. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 06/03/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Minh Tuân 11/03 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước và Xây dựng số 17
02. Đồng Anh Tú 12/03 Cán bộ – Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn
03. Triệu Văn Trọng 08/03 Lái xe gắn cẩu – Phòng thiết bị thi công
04. Hoàng Đình Thi 10/03 Thợ hàn – Đội Xây dựng số 15
05. Nguyễn Văn Thái 10/03 Thợ điện – Công trình N03 – T4 Ngoại giao đoàn
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) ; 02. Ông Đồng Anh Tú;  03. Ông Nguyễn Minh Tuân; 04. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 27/02/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Trần Thị Hoài Giang 05/03 Phó phòng – Phòng Tổ chức hành chính; Ủy viên BCH công đoàn; Trưởng ban nữ công Công ty
02. Nguyễn Văn Cương 28/02 Đội trưởng – Đội Xây dựng số 24
03. Hoàng Văn Hiệu 05/03 Đội phó – Đội Xây dựng số 27 
04. Vũ Văn Khôi 02/03 Cán bộ – Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn 
05. Nguyễn Lương Tiếp 01/03 Kỹ sư trắc địa – Công trình Tràng An Complex
06. Nguyễn Ngọc Lân 02/03 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 15
07. Vũ Đông Hưng 03/03 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27
08. Trần Đào Anh 28/02 Kỹ thuật viên – Đội Điện nước và Xây dựng số 17
09. Trần Đào Minh 28/02 Kỹ thuật viên – Công trình Samsung Bắc Ninh
10. Hoàng Hữu Thông 04/03 Kỹ thuật viên – Đội Xây dựng số 20
11. Khương Mạnh Hà 05/03 Nhân viên – Phòng Tổ chức hành chính
12. Trần Văn Bờ 28/02 Thợ điện – Đội Xây dựng số 27
13. Đỗ Trọng Tứ 05/03 Thợ hàn – Đội Xây dựng số 27
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Nguyễn Văn Cương;  03. Ông Vũ Văn Khôi; 04. Ông Trần Văn Bờ; 05. Bà Trần Thị Hoài Giang; 06. Ông Trần Đào Anh; 07. Ông Nguyễn Lương Tiếp; 08. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 20/02/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đỗ Thị Hòa 20/02 Phó phòng – Phòng Tài chính kế toán; Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Công ty
02. Đinh Việt Hùng 26/02 Chỉ huy trưởng công trình – Đội Xây dựng số 27
03. Đỗ Minh Dương 23/02 Cán bộ kỹ thuật – Dự án 87 Lĩnh Nam
04. Vũ Minh Dương 24/02 Kỹ sư Trắc địa – Đội Điện nước và Xây dựng số 17
05. Phạm Ngọc Dũng 24/02 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27
06. Ngụy Thùy Nhung 26/02 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27
07. Trương Văn Tại 23/02 Thợ Vận hành cẩu tháp  – Phòng Thiết bị thi công
08. Trần Văn Duy 25/02 Thợ vận hành cần trục – Phòng Thiết bị thi công
09. Nguyễn Xuân Ổn 25/02 Thợ nề  – Đội Xây dựng số 18
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Đỗ Minh Dương;  03. Ông Nguyễn Xuân Ổn; 04. Bà Ngụy Thùy Nhung; 05. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 13/02/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Minh Tuấn 18/02

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Công ty

02. Nguyễn Quỳnh Ly 14/02 Cán bộ – Phòng Thiết bị thi công
03. Phạm Thanh Hải 14/02 Kế toán – Đội Xây dựng số 27
04. Ngô Văn Huy 15/02 Nhân viên – Phòng Tổ chức hành chính
 
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

TTừ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị); 02. Bà Nguyễn Quỳnh Ly; 03. Ngô Văn Huy;  04. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty).

Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng, ban chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Minh Tuấn (Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Công ty)

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 06/02/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Thị Kim Dương 30/01 Cán bộ – Phòng Tổ chức hành chính
02. Phạm Hải Nam 30/01 Cán bộ kỹ thuật – Công trình N03 – T4 Đoàn ngoại giao 
03. Nguyễn Thị Loan 30/01 Kế toán – Dự án 87 Lĩnh Nam
04. Lê Văn Tằm 06/02 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 16
05. Nguyễn Đăng Châu 07/02 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 24
06. Phan Thế Nghĩa 08/02 Cán bộ kỹ thuật – BĐH Dự án The Manor Central Park 
07. Nguyễn Nam Phương 09/02 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27
08. Phạm Trọng Quang 10/02 Kỹ thuật viên – Đội Xây dựng số 27
09. Nguyễn Trung Toàn 30/01 Thợ điện nước – Đội Điện nước và xây dựng số 17
10. Nguyễn Văn Hợp 11/02 Thợ Sắt hàn – Đội Xây dựng số 27
11. Đỗ Sơn Hà 12/02 Thợ nề – Phòng Thiết bị thi công
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị); 02. Bà Nguyễn Thị Kim Dương; 03. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty);

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 09/01/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Nguyễn Xuân Anh 10/01 Đội trưởng – Đội Xây dựng số 19
02. Đỗ Việt Hải 02/01 Đội phó – Đội Xây dựng số 27 
03. Nguyễn Lâm 01/01 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 26
04. Phan Đức Hiếu 05/01 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27 
05. Trần Duy Chinh 05/01 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 27 
06. Nguyễn Tài Hưng 10/01 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 18
07. Nguyễn Toàn Thắng 11/01 Cán bộ kỹ thuật – Dự án 87 Lĩnh Nam 
08. Lưu Hồng Thông 13/01 Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 15 
09. Nguyễn Đình Hạnh 13/01 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước và xây dựng số 17 
10. Vũ Việt Hằng 13/01 Kế toán – Công trình H3 – Sao Ánh Dương 
11. Tống Văn Truyền 01/01 Thợ hàn sắt – Đội Xây dựng số 18
12. Nguyễn Mạnh Cường 02/01 Thợ Vận hành cẩu tháp – Ban Vật tư thiết bị cơ giới
13. Mai Văn Bằng 03/01 Thợ điện – Công trình Samsung Bắc Ninh
14. Chu Văn Quyết 06/01 Thợ hàn – Ban Vật tư thiết bị cơ giới 
15. Phùng Văn Dũng 06/01 Thợ nề – Đội Xây dựng số 27
16. Nguyễn Thiện Vang 10/01 Thợ Vận hành máy – Ban Vật tư thiết bị cơ giới
17. Lê Hữu Tân 13/01 Thợ Vận hành máy – Ban Vật tư thiết bị cơ giới
18. Huỳnh Xuân Dũng 15/01 Thợ nề – Ban Vật tư thiết bị cơ giới
 
Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty); 02. Ông Nguyễn Đình Hạnh; 03. Ông Nguyễn Tài Hưng; 04. Bà Vũ Việt Hằng; 5. Ông Nguyễn Thiện Vang; 06. Ông Chu Văn Quyết; 07. Ông Tống Văn Truyền; 08. Ông Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

————————————————————–

Similar Posts