Công ty Cổ phần Vinaconex6 trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới


        Căn cứ vào yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực cán bộ, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt sau:

                1. Ông Nguyễn Minh Tuấn : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty đã được quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/8/2016.

                2. Ông Trần Văn Khánh : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đã được quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 06/9/2016.

                3. Ông Nguyễn Phấn Tuấn: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đã được quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 06/9/2016.

        Sáng ngày  05/09/2016, tại buổi Chào cờ & sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các vị trí trên. Với sự có mặt của toàn thể CBCNV khối văn phòng Công ty, ông Hoàng Hoa Cương: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

        Công ty tin tưởng rằng với năng lực, trình độ chuyên môn tốt; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và phát huy kế thừa những thành tích, các đồng chí lãnh đạo trên cương vị mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vinaconex6 phát triển bền vững.

Ông Hoàng Hoa Cương –  Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT, phó Giám đốc Công ty;

 ông Hoàng Hoa Cương – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Phấn Tuấn và ông Trần Văn Khánh

Ban Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm

Ban Lãnh đạo Công ty cùng Lãnh đạo các phòng ban chụp ảnh lưu niệm

Similar Posts