Thông tư 09/2011/TT-BNV

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 06 năm 2011 quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan tổ chức.

Thực hiện theo công văn số 001659/2011/CV-VP ngày 18/06/2011 V/v: “ Triển khai công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo thông tư 06/2011/TT-BNV” và để đảm bảo công tác bảo quản, lưu trữ hố sơ, tài liệu trong Công ty được thực hiện thống nhất, theo quy định của pháp luật, Công ty CP Vinaconex6 trân trọng gửi toàn văn nội dung thông tư số 09/2011/TT-BNV:

Download this file (TT09-2011-BNV(2).doc)1. Thông tư 09/2011/TT-BNV.doc

Download this file (TT09-2011-BNV.pdf)2. Thông tư 09/2011/TT-BNV.pdf

Similar Posts