Vinaconex6 công bố quyết định thành lập Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn và Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch và các Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.

Nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản trị, quản lý – điều hành và đủ điều kiện để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sáng ngày 09/5/2016 tại buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần Công ty cổ phần Vinaconex6 đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 26/4/2016 về việc thành lập 02 (hai) phòng: Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn và Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch trên cơ sở tách phòng Kế hoạch kỹ thuật & Quản lý dự án.

Sau khi công bố Quyết định thành lập 02 phòng trên, ông Lê Thành Diệp – Trưởng phòng Tổ chức hành chính  đã công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh chủ chốt cho Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn  và Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch đối với các ông sau:

1.      Ông Nguyễn Kiến Trung: Trưởng phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn

2.      Ông Nguyễn Văn Quyền: Phụ trách phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch

3.      Ông Nguyễn Lai Thọ: Phó phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn

4.      Ông Hách Tuấn Anh: Phó phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch.

Với sự có mặt của toàn thể CBCNV khối văn phòng Công ty, ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Hoa Cương: Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ chốt cho 02 (hai) phòng: Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn và Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch và tặng hoa chúc mừng.

Ông Đỗ Đình Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty

trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Quyền và ông Nguyễn Kiến Trung

Ông Hoàng Hoa Cương Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hách Tuấn Anh và ông Nguyễn Lai Thọ

Công ty tin tưởng rằng với năng lực, trình độ chuyên môn tốt; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và phát huy kế thừa những thành tích, các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vinaconex6 phát triển bền vững.

Một số hình ảnh khác:

Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm với các nhân sự chủ chốt

 Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn và Phòng Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch

Similar Posts