Công ty Vinaconex6 tham gia Lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Ngành xây dựng

Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2015, Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ xây dựng kết hợp với trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng”. Thời gian tập huấn đã diễn ra trong 2 ngày: từ ngày 23/10 đến 24/10/2015 tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động được giảng dạy bởi:

Giảng viên Phạm Đức Hinh – Trưởng phòng ATLĐ Cục Giám định nhà nước về chất lượng Công trình xây dựng

Giảng viên Trần Đăng Lưu – Ban chính sách pháp luật, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Đối tượng tham dự lớp tập huấn là những người sử dụng lao động, cán bộ chuyên trách, cán bộ quản lý, cán bộ điều hành sản xuất, người lao động trong ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Tham gia lớp huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Ngành xây dựng Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã cử 25 học viên tham dự cùng với hơn 100 học viên đến từ các đơn vị khác.

Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào các nội dung chính như:

–         Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

–         Tổ chức lớp quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

–         Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa;

–         Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Qua đợt tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Ngành xây dựng, các học viên của Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã nắm bắt, hiểu rõ các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và kỹ năng quản lý, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Một số hình ảnh lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Ngành xây dựng.

 

 

Similar Posts