Đảng ủy Công ty Vinaconex6 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 157 VC/KH – ĐUTCT ngày 10/6/2015 của Đảng ủy Tổng Công ty về việc: “Tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI” . Ngày 17/07/2015 tại Hội trường Công ty Vinaconex6, Đảng ủy Công ty Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tham dự Hội nghị, Báo cáo viên: Phạm Thanh Học – Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội  đã làm rõ các nội dung quan trọng mà Hội nghị lần lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua như: phương hướng công tác nhân sự Ban chấp  hành Trung ương Đảng khóa XII; về số lượng phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

(Đ/c:  Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban tuyên giáo

Thành ủy Hà Nội truyền đạt nội dung của Hội nghị)

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ, đơn vị tiếp tục nghiên cứu phổ biến sâu rộng đến các cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ để giúp Đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững, hiểu rõ các chủ trương lớn của Trung ương được nêu trong Nghị quyết.  

Similar Posts