Thông báo: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Trích Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex6 ngày 09/4/2015:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số số C043/2015-VC6/VSD-ĐK ngày 17/3/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2015 sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền của Công ty cổ phần Vinaconex6:

–  Tỷ lệ thực hiện: 9 %  tương đương 01 cổ phần được nhận 900,0 đồng 

–  Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2015

–  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội  từ ngày 30/6/2015 (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

Similar Posts