Công bố thông tin Nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi Công văn về việc Nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015-2020.

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Công văn nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015-2020

Similar Posts