Công ty Cổ phần Vinaconex6 tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Sáng ngày 07/7/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014.

Thành phần tham dự gồm có: Các ông/bà trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị (đang công tác tại Công ty), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban; Trợ lý Giám đốc; Đội trưởng, Đội phó các Đội Xây dựng; Chỉ huy trưởng các công trình xây dựng; Phụ trách an toàn lao động Công ty.

Tại Hội nghị, nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động SXKD đã được các đồng chí lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng/ban/đơn vị phát biểu, thảo luận như: Công tác thi công xây lắp; tài chính; nhân lực; đầu tư; kinh doanh bất động sản, vật tư thiết bị; …

Cũng tại  Hội nghị ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Công ty đã đánh giá, tổng kết và kết luận những chỉ tiêu đã đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt được và đưa ra những mục tiêu, giải pháp chỉ đạo trọng yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2014.

Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty trong 6 tháng đầu năm vừa qua và hy vọng truyền thống sự đoàn kết nhất trí một lòng và mong muốn toàn thể CBCNV nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Cũng tại Hội nghị, Công ty đã chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013 do Bộ Xây dựng tặng thưởng.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị giao ban sơ kết:

(Toàn cảnh Hội nghị)

Các tập thể được tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (7 tập thể)

Các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng (7 cá nhân)

Các cá nhân  được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (6 cá nhân)

Similar Posts