Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Hoàng Hoa Cương – Giám đốc Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex6

Công ty CP Vinaconex6 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Hoàng Hoa Cương – Giám đốc Công ty).

Trân trọng,

Similar Posts