THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN TỪ 01/01/2014

Kính gửi:  Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty

  –  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế;

  – Căn cứ Điều 91 và 92 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ điều 5 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế,

  Công ty thông báo về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng tới Cán bộ công nhân viên với nội dung cụ thể như sau:

 Từ ngày 01/01/2014, đóng BHXH, BHYT, BHTN có sự thay đổi cụ thể như sau:

– Mức đóng BHXH 26% (người sử dụng lao động đóng 18%,  người lao động đóng 8%)      

– Mức đóng BHYT 4,5% (người sử dụng lao động đóng 3%,  người lao động đóng 1,5%)

– Mức đóng BHTN 2% (người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%)

VD: Một công nhân thợ điện bậc 4/7 hệ số 2,55 với mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng, mức đóng bảo hiểm hàng tháng chênh lệch so với mức lương cơ sở trước ngày 01/01/2014 cụ thể như sau:

Họ và Tên Nghề Nghiệp Bậc Hệ số Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN
Tổng số Công ty nộp Người LĐ nộp
Nguyễn Văn A Thợ điện 4/7 2.55 (a)=(b)+(c) (b) (c)
Trước 01/01/2014 Thợ điện 4/7 2.55 894,413 615,825 278,588
(1.150.000×2,55×30,5%) (1.150.000×2,55×21%) (1.150.000×2,55×9,5%)
Từ 01/01/2014 Thợ điện 4/7 2.55 953,063 645,150 307,913
(1.150.000×2,55×32,5%) (1.150.000×2,55×22%) (1.150.000×2,55×10,5%)
Chênh lệch (tăng)       58,650 29,325 29,325

 (Chi tiết các nội dung xem trên website Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tại địa chỉ: http://www.bhxhhn.com.vn hoặc website của Công ty tại địa chỉ:  http://www.vinaconex6.com.vn.)

Xin trân trọng thông báo!

Similar Posts