Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần (năm 2014)

Chỉ mục bài viết
Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần (năm 2014)
Tháng 11/2014
Tháng 10/2014
Tháng 09/2014
Tháng 08/2014
Tháng 07/2014
Tháng 06/2014
Tháng 05/2014
Tháng 04/2014
Tháng 03/2014
Tháng 02/2014
Tháng 01/2014
Tất cả các trang

       Năm 2011

       Năm 2012

       Năm 2013

       Năm 2015

> Picture Chúc mừng sinh nhật

Thứ Hai, ngày 29/12/2014, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đ/c: Lê Đình Thành 31/12 Chỉ huy trưởng CT Phong Bắc, Đà Nẵng
02. Đ/c: Đỗ Việt Hải 02/01 Đội phó – Đội XD số 27
03. Đ/c: Lê Thị Búp 30/12 Kế toán – Đội XD số 28
04. Đ/c: Tống Văn Truyền 01/01 Thợ hàn – Đội XD số 16
05. Đ/c: Trần Quang Lịch 02/01 Thợ hàn điện – Đội XD số 27
06. Đ/c: Mai Văn Bằng 03/01 Thợ điện  – CT Trường CĐ nghề Lilama 2

Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty); 2. Đ/c: Lê Đình Thành; 3. Đ/c: Lê Thị Búp; 4. Đ/c: Tống Văn Truyền; 4. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn (Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 22/12/2014, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đ/c: Ngô Văn Tuân 24/12 Đội trưởng; Phó Chủ tịch Công đoàn Cty
02. Đ/c: Hoàng Duy Hải 25/12 Đội trưởng – Đội XD số 15
03. Đ/c: Lê Bá Lâm 28/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 15
04. Đ/c: Vương Duy Hồng 25/12 Kế toán – Đội Điện nước & XD số 17
05. Đ/c: Hoàng Minh Hải 22/12 Thợ điện – Ban VTTBCG
06. Đ/c: Phùng Quốc Thắng 22/12 Thợ điện – Đội XD số 28
07. Đ/c: Đào Ngọc Quang 24/12 Thợ nề – Đội Điện nước & XD số 17
08. Đ/c: Vũ Văn Hải 27/12 Thợ điện – Đội Điện nước & XD số 17
09. Đ/c: Hà Văn Hường 28/12 Thợ điện – Đội XD số 18

Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty); 2. Đ/c: Đào Ngọc Quang; 3. Đ/c: Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 15/12/2014, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đ/c: Nguyễn Mạnh Cường 15/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước & XD số 17
02. Đ/c: Đỗ Minh Khôi 20/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 18
03. Đ/c: Đàm Viết Dương 20/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 24

Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty); 2. Đ/c: Nguyễn Mạnh Cường; 3. Đ/c: Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 08/12/2014, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đ/c: Nguyễn Kiều Hạnh 13/12 Cán bộ – Phòng TCKT
02. Đ/c: Phạm Văn Khởi 10/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 27
03. Đ/c: Trần Yên Thế 11/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 16
04. Đ/c: Trần Văn Nhạ 12/12 Cán bộ kỹ thuật – CT Phong Bắc, Đà Nẵng
05. Đ/c: Nguyễn Đức Phiên 13/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 27
06. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Huyền 10/12 Kế toán – CT Trương CĐ nghề Lilama2
07. Đ/c: Nguyễn Ngọc Quang 08/12 Đốc công thợ điện – Đội Điện nước & XD số 17
08. Đ/c: Đỗ Chí Nhuận 12/12 Tổ trưởng tổ nề – Đội XD số 19
09. Đ/c: Nguyễn Thế Kỳ 10/12 Lái xe – Ban VTTBCG
10. Đ/c: Phùng Quốc Thạch 10/12 Thợ sắt hàn – Đội Điện nước & XD số 17
11. Đ/c: Đinh Duy Tiệp 11/12 Thợ trắc địa – Đội XD số 27
12. Đ/c: Hoàng Văn Công 14/12 Thợ điện – Ban VTTBCG

Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty); 2. Đ/c: Trần Yên Thế; 3. Đ/c: Phùng Quốc Thạch; 4. Đ/c: Nguyễn Kiều Hạnh; 5. Đ/c: Nguyễn Ngọc Quang; 6. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn (Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty).

————————————————————–

Thứ Hai, ngày 01/12/2014, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các đồng chí sau:

01. Đ/c: Nguyễn Hữu Duyên 06/12 Chỉ huy trưởng Công trình
02. Đ/c: Nguyễn Quang Hướng 01/12 Chỉ huy trưởng Công trình
03. Đ/c: Trịnh Kế Lực 01/12 Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 27
04. Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng 03/12 Cán bộ kỹ thuật – CT Nam Đô
05. Đ/c: Hà Ngọc Du 01/12 Thợ điện – Đội XD số 27
06. Đ/c: Nguyễn Viết Oanh 06/12 Thợ mộc – Đội XD số 18

Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần đến dự:

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty); 2. Đ/c: Nguyễn Quang Hướng.

————————————————————–

Similar Posts