Vinaconex6 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn khóa VIII (Nhiệm kỳ 2013 – 2015)

Được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty và Công đoàn Tổng công ty, vào sáng ngày 16/8/2013 Công đoàn Công ty CP Vinaconex6 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn khóa VIII, (nhiệm kỳ 2013 – 2015)

Tham dự Hội nghị:

Về phía Công đoàn Tổng công ty có ông Hoàng Hợp Thương – Ủy viên thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Về phía Công ty có: Ông Đỗ Đình Hùng – Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Hoàng Hoa Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Ban giám đốc; BCH Công đoàn khóa VII; đại biểu là đại diện công đoàn viên trong các tổ chức Công đoàn phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công đoàn Công ty.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn khóa VII, trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa VII; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2015.

Đại hội cũng đã nghe các báo cáo tham luận của các đại biểu là đại diện Công đoàn viên trong các tổ chức Công đoàn phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công ty.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt cho Lãnh đạo Công ty, ông Đỗ Đình Hùng đã nêu bật tầm quan trọng của yếu tố con người đối với sự phát triển doanh nghiệp, vì vậy Công đoàn Công ty cần phải phát huy sức mạnh con người, phải làm tốt công tác đoàn kết, gắn kết giữa Công đoàn, Chính quyền và Đảng để phát huy sức mạnh tập thể của doanh nghiệp.

Tại Đại hội, ông Hoàng Hợp Thương đã thay mặt cho Công đoàn Tổng công ty ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của công tác Công đoàn Công ty trong những năm qua. Những thành tích đó đã được thể hiện qua các con số cụ thể và danh hiệu thi đua mà Công đoàn Công ty đã đạt được.

Sau hơn 4 giờ làm việc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và Đại hội cũng đã bầu ra BCH Công đoàn Công ty khóa VIII (nhiệm kỳ 2013 – 2015), gồm có:

  1. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty

  2. Ông Ngô Văn Tuân – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

  3. Ông Lê Thành Diệp – Ủy viên BCH

  4. Bà Đỗ Thị Hòa – Ủy viên BCH, Trưởng Ban nữ công

  5. Ông Trần Văn Khánh – Ủy viên BCh

  6. Ông Lê Trung Kiên – Ủy viên BCH

  7. Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Ủy viên BCH

Một số hình ảnh của Đại hội:

(Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn khóa VIII)

Hoàng Hợp Thương – Ủy viên thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại Hội

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty
báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa VII

Bầu cử BCH Công đoàn Khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2015

BCH Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2015 ra mắt tại Đại hội

Chương trình văn nghệ cua các Đoàn viên Công đoàn Công ty diễn ra tại Đại hội

Similar Posts