Công ty Cổ phần Vinaconex6 tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Sáng ngày 08/7/2013, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013.

Thành phần tham dự gồm có: Các ông/bà trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị (đang công tác tại Công ty), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban; Trợ lý Giám đốc; Đội trưởng, Đội phó các Đội Xây dựng; Chỉ huy trưởng các công trình xây dựng; Phụ trách an toàn lao động Công ty.

Chủ trì Hội nghị: Ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Hoàng Hoa Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Hoàng Hoa Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinaconex6. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:

–         Tổng giá trị sản lượng: 460,056 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch năm 2013; Tăng trưởng 135,9% so với cùng kỳ năm 2012

–         Doanh thu (có thuế VAT): 450,663 tỷ đồng, đạt 59,06% kế hoạch năm 2013; Tăng trưởng 163,4% so với cùng kỳ năm 2012

–         Lợi nhuận trước thuế: 4,243 tỷ đồng, đạt 36,6% kế hoạch năm 2013; Tăng trưởng 129,3% so với cùng kỳ năm 2012

–         Thu nhập bình quân: 5.850.000 đồng/người/tháng; Đạt 97,5% kế hoạch

Cũng trong Hội nghị, nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động SXKD đã được các đồng chí lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng/ban/đơn vị phát biểu, thảo luận như: Công tác thi công xây lắp; tài chính; nhân lực; đầu tư; kinh doanh bất động sản, vật tư thiết bị; …

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã đưa ra các mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2013, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 05 nội dung sau:

–         Duy trì sự ổn định Công ty; tinh giảm nhân sự; tổ chức bộ máy theo hướng gọn, nhẹ, chất lượng; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV.

–         Thực hiện tốt các hợp đồng đã có.

–         Thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu thu hồi vốn.

–         Ưu tiên công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm công việc, đảm bảo việc làm năm 2013 và gối đầu năm 2014.

–         Ưu tiên tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác thu hồi vốn.

Một số hình ảnh của Hội nghị giao ban sơ kết:

Ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị

Ông Hoàng Hoa Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Công ty
phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Văn Lương – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Trưởng các phòng/ban/đơn vị phát biểu, thảo luận tại Hội nghị

Similar Posts