Đảng ủy Công ty Vinaconex6 tổ chức: Học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng và Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên

Ngày 04/4/2013, tại Hội trường Công ty CP Vinaconex6, Đảng ủy Công ty Vinaconex6 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 70 Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Đồng chí: Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng uỷ Công ty  phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo viên: Phạm Ngọc – Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Thành uỷ HN  trình bày các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI

Tại Hội nghị, Báo cáo viên: Phạm Ngọc – Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị – Thành uỷ Hà Nội đã làm rõ nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nhấn mạnh những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cấp bách trước mắt và lâu dài đối với tình hình chung của xã hội. Thông qua việc học tập này sẽ quán triệt, giúp cho cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ có điều kiện nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của các nghị quyết, kết luận, qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong từng đơn vị, từng cá nhân đơn vị.

Nhân dịp Hội nghị này, Đảng uỷ Công ty Vinaconex6 cũng đã tổ chức Lễ trao tặng 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Duyên (Căn cứ theo QĐ số 2369 QĐ/TW ngày 01/11/2012 của Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc: Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Vinaconex). Buổi Lễ đã diễn ra thật sự trang trọng và theo đúng quy định.

Đồng chí Đỗ Đình Hùng – Uỷ viên BCH Đảng uỷ Tổng Công ty, Bí thư Đảng uỷ Công ty và đồng chí Hoàng Hoa Cương, Phó bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu và tặng phẩm của Thành uỷ Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty CP Vinaconex  và Đảng uỷ Công ty CP Vinaconex6

Và cũng tại Hội nghị này, Đảng uỷ Công ty đã giới thiệu và ra mắt với Hội nghị 6 Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty (thực hiện theo QĐ số 10 QĐ/VC6 – ĐU của Đảng uỷ Công ty Vinaconex6 ngày 17/01/2013 về viêc: Thành lập lại các Chi bộ trực thuộc) gồm các Chi bộ sau: Chi bộ Vinaconex6.1, Chi bộ Vinaconex6.2, Chi bộ Vinaconex6.3, Chi bộ Vinaconex6.4, Chi bộ Vinaconex6.5, Chi bộ Vinaconex6.6.

Các đồng chí Bí thư các Chi bộ ra mắt tại Hội nghị

Similar Posts