Công ty CP Vinaconex6 tổ chức kỳ thi nâng bậc Công nhân kỹ thuật đợt 2 năm 2012

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty về công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Vào ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2013, Công ty đã khai mạc và tổ chức thi nâng bậc công nhân kỹ thuật đợt 2 năm 2012 cho các công nhân đang làm việc và ký HĐLĐ dài hạn với Công ty.

Tham dự Lễ khai mạc kỳ thi nâng bậc vinh dự có Đồng chí Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Đồng chí Hoàng Hoa Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thi nâng bậc CNKT năm 2012; Các đồng chí trong Hội đồng thi; Các đồng chí Chuyên gia – là giáo viên Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp vụ Vinaconex và hơn 40 thí sinh là công nhân kỹ thuật thuộc các Đội/Công trình trực thuộc Công ty tham dự kỳ thi.

Trên tinh thần trung thực, chính xác và hiệu quả, kỳ thi nâng bậc đợt 2 năm 2012 đã đạt kết quả cụ thể như sau:

* Tổng số  thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi: 50 thí sinh

* Tổng số thí sinh dự thi: 42 thí sinh

– Tổng số thí sinh thi đạt: 42 thí sinh (100%)

Trong đó:

+ Xếp loại Giỏi: 01 thí sinh (2,4 %)

+ Xếp loại khá: 13 thí sinh (31 %)

+ Xếp loại TB khá: 14 thí sinh (33,3 %)

+ Xếp loại Trung bình: 14 thí sinh (33,3%)

– Tổng số thí sinh không đạt: 0 người (0 %)

Một số hình ảnh của kỳ thi nâng bậc CNKT đợt 2 năm 2012:

(Lễ khai mạc kỳ nâng bậc CNKT đợt 2 năm 2012)

(Thi lý thuyết kỳ thi nâng bậc CNKT đợt 2 năm 2012)

(Thi thực hành kỳ thi nâng bậc CNKT đợt 2 năm 2012)

Similar Posts