Vinaconex6 bổ nhiệm Cán bộ mới của Công ty

         Nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty; Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty, xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ, Giám đốc Công ty đã ký Quyết định số: 108/QĐ/VC6-TCHC v/v: “Bổ nhiệm phó phòng KHKT&QLDA”. Sáng thứ hai ngày 07/05/2012, trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Cán bộ vào vị trí cụ thể như sau:

Quyết định bổ nhiệm ông: Nguyễn Lai Thọ

             – Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng – Bậc: 2/8;

             – Hiện là: Cán bộ phòng KHKT&QLDA;

             – Bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó phòng KHKT&QLDA.

          Kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2012

(Đ/c Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty (bên trái)
 tặng hoa chúc mừng cho đ/c Nguyễn Lai Thọ)

(Đ/c Hoàng Hoa Cương – Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm
chức vụ Phó phòng KHKT&QLDA cho đ/c Nguyễn Lai Thọ)

(Đ/c Chủ tịch HĐQT và Đ/c Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm
cùng Đ/c Phó phòng KHKT&QLDA mới)

Công ty Tin tưởng rằng với năng lực, trình độ chuyên môn tốt; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và phát huy kế thừa những thành tích đạt được, đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng VINACONEX6 phát triển bền vững.

Similar Posts