Thông báo mức đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2010

THÔNG BÁO

V/v: Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ 01/01/2010

 

Kính gửi: CÁC PHÒNG BAN, CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

 

–  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản h­ớng dẫn luật từ 01/01/2010 thực hiện mức đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

Công ty trích nội dung văn bản số 1540/BHXH – PT của Bảo  hiểm xã hội thành phố Hà Nội  để thông báo và h­ớng dẫn việc thực hiện thu, đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng tới CBCNV các Phòng ban các đơn vị trực thuộc với nội dung cụ thể nh­ sau:

Từ ngày 01/01/2010, Ng­ời lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mức đóng hàng tháng bằng 28,5%, cụ thể:

– BHXH 22% (ng­ời sử dụng lao động đóng 16%,  ng­ời lao động đóng 6%);

– BHYT 4,5% (ng­ời sử dụng lao động đóng 3%,  ng­ời lao động đóng 1,5%);

– BHTN 2% (ng­ời sử dụng lao động đóng 1%, ng­ời lao động đóng 1%);

Nh­ vậy mức đóng BHXH, BHYT hàng tháng của ng­ời lao động tăng so với năm 2009, cụ thể:

– BHXH tăng 2% (năm 2009, BHXH 20%; trong đó: Công ty  đóng 15%, ng­ười lao động đóng 5%);

– BHYT tăng 1,5% (năm 2009, BHYT 3%; trong đó: Công ty  đóng 2%,  ng­ười lao động đóng 1%);

Tỉ lệ đóng Bảo hiểm thất nghiệp vẫn giữ nguyên mức 2% (Ng­ời lao động sẽ bị truy thu đóng 1% tiền BHTN từ  tháng 01/2009 đến tháng 12/2009 theo quy định của Luật Bảo hiểm).

Ví dụ: Một công nhân thợ điện bậc 4/7 hệ số 2,55 với mức l­ơng cơ bản hiện nay (650.000 đồng/ng­ời/tháng) thì mức đóng bảo hiểm hàng tháng cụ thể như­ sau:

 

Họ và tên

Nghề    nghiệp

Bậc

Hệ

số

Mức lương đúng BHXH, BHYT, BHTN (VN đồng)

Tổng số

bên sử dụng lao độngnộp (Công ty)

Người lao động nộp

Nguyễn Văn A

Thợ điện

4/7

2.55

(a) = (b + c)

(b)

(c)

Năm 2009

414.375

(650.000×2.55×25%)

298.350

(650.000×2.55×18%)

116.025

(650.000×2.55×7%)

Năm 2010

472.388

(650.000×2.55×28,5%)

331.500

(650.000×2.55×25%)

140.888

(650.000×2.55×8,5%)

Chênh lệch (tăng)

58.013 đồng

33.150 đồng

24.863 đồng

Chênh lệch (%)

114%

111%

121%

 


Công ty yêu cầu tr­ưởng các đơn vị/bộ phận (tr­ưởng phòng, đội tr­ưởng, chỉ huy tr­ưởng các công trình, tổ tr­ưởng..) phổ biến đến từng ng­ười lao động để biết và phối phợp thực hiện theo quy định. Việc đối chiếu số liệu và đóng – nộp các bảo hiểm nêu trên đ­ợc thực hiện với tần suất 01lần/tháng (tr­ước ngày mồng 05 tháng kế tiếp).

L­ưu ý: với hệ số và l­ương cơ bản như­ hiện nay, bình quân năm 2009 Công ty đóng 2,0 tỷ tiền các loại bảo hiểm bắt buộc thì  từ năm 2010 Công ty sẽ phải đóng khoảng 2,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vinaconex6 trân trọng thông báo!

 

Similar Posts