Vinaconex6 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2011 – phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012

Để kịp thời đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của toàn Công ty và bàn các biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, vào sáng thứ 7 tuần qua ngày 14/01/2011, tại Hội trường văn phòng Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết SXKD và khen thưởng năm 2011 – phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy Công ty, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, BCH Công đoàn,  BCH đoàn thanh niên, trưởng, phó các phòng ban Công ty; Các đ/c đội trưởng, đội phó, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng các công trình trực thuộc Công ty; Các đ/c tổ trưởng tổ sản xuất đại diện cho các đơn vị được khen thưởng.

Năm 2011 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ngành xây dựng do hạn chế đầu tư công, thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng cao, tập thể Lãnh đạo CBCNV toàn Công ty CP Vinaconex6 đã đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, cụ thể:

         – Tổng giá trị sản lượng toàn Công ty đạt: 615,72 tỷ đồng, tăng 17,9 % so với năm 2010

         – Tổng Doanh thu đạt: 568,8 tỷ đồng, tăng 35,65% so với năm 2010.

         – Lợi nhuận đạt: 12,455 tỷ đồng;

         – Nộp Ngân sách Nhà nước:16,5 tỷ đồng;

         – Thu nhập bình quân đạt: 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 35,8 % so với năm 2010.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(Toàn cảnh Hội trường Hội nghị tổng kết)

(Đ/c Hoàng Hoa Cương – Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012)

(Đ/c Trần Văn Lương – Trưởng phòng KHKT&QLDA đánh giá kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của các Đội XD và các CHTCT)

(Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo về tình hình đời sống của CBCNV toàn Công ty)

(Đ/c Trần Văn Khánh – Đội trưởng Đội XD số 27 phát biểu tại Hội nghị)

(Đ/c Nguyên Trường Sơn – Đội trưởng Đội XD số 18 phát biểu tại Hội nghị)

(Đ/c Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Hội nghị và phổ biến chỉ thị của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty về việc xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2012)

(Toàn cảnh Hội trường xem video 10 sự kiện tiêu biểu của Tổng công ty)

          Tại hội nghị tổng kết năm 2011, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty trao giải cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích năm 2011, gồm:

– Giải nhất; cho 02 tập thể: Tập thể Ban VTTBCG, Tập thể đội XD số 27; mức khen thưởng: 15 triệu đồng/TT);

– Giải nhì cho 03 tập thể: Tập thể Đội XD số 15, Tập thể Đội XD số 19, Tập thể Đội XD số 24; mức khen thưởng: 08 triệu đồng/TT);

– Giải ba cho tập thể: Tập thể Phòng Đầu Tư, Tập thể Ban QLDA Đại Lải, Tập thể Đội điện nước & XD số 17, mức khen thưởng: 05 triệu đồng/TT);

– Giải khuyến khích cho 02 tập thể: Tập thể Đội XD số 30 và Tập thể Công trình N7-B3, mức khen thưởng: 03 triệu đồng/TT);

– 14 tập thể lao động tiên tiến.

  – Về cá nhân: Năm nay Vinaconex6 có đ/c Trần Văn Khánh – Đội trưởng Đội XD số 27 là một trong năm cá nhân vinh dự đạt danh hiệu “Người lao động Vinaconex tiêu biểu” do Tổng công ty Cổ phần Vinaconex trao tặng. Tại Hội nghị, đ/c cũng được Chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTĐ khen thưởng Công ty quyết định khen thưởng với mức 5,0 triệu đồng.

Một số hình ảnh trao giải thưởng tại Hội nghị:

(Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng 2 tập thể đạt giải nhất – Tập thể Ban VTTBCG và tập thể Đội XD số 27)

(Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng 3 tập thể đạt giải nhì – Tập thể Đội XD số 15, tập thể Đội XD số 19 và tập thể Đội XD số 24)

(Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng 3 tập thể đạt giải ba – Tập thể phòng Đầu tư, tập thể Ban QLDA Đại Lải và tập thể Đội Điện nước & XD số 17)

(Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng 2 tập thể đạt giải khuyến khích – Tập thể Đội XD số 30 và  tập thể Công trình N07-B3)

(Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng 14 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến)

(Đ/c Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng Đ/c Trần Văn Khánh – Đội trưởng Đội XD số 27 đạt danh hiệu “Người lao động Vinaconex tiêu biểu)

(Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Đ/c Trần Văn Khánh)

Similar Posts