VC6 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Công ty Cổ phần Vinaconex6 – VC6 gửi đến quý Cổ đông, bạn đọc báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 do đơn vị kiểm toán Deloitte thực hiện

xem chi tiết –> tại đây

Tệp tin đính kèm

 

 

 

 

Similar Posts