Sơ đồ tổ chức và nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Vinaconex6

I) Nhân sự BCH Công đoàn Công ty CP Vinaconex6 khóa VI nhiệm kỳ 2010 – 2013:

( Đại hội đại biểu Công đoàn năm 2010 )

II) Danh sách BCH Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6 khóa VI nhiệm kỳ 2010 – 2013 ( kèm theo danh sách ).

Similar Posts