Sơ đồ tổ chức và nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6

I) Sơ đồ tổ chức Đảng bộ Vinaconex6:

II) Sơ đồ nhân sự BCH Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6 khóa VI nhiệm kỳ 2010 – 2015:

( Ra mắt BCH Đảng bộ VC6 tại Đại hội Đảng 2010 )

III) Danh sách BCH Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6 khóa VI nhiệm kỳ 2010 – 2015 ( kèm theo danh sách ):

STT  Họ và tên   Năm sinh  Trình độ Chuyên môn  Chức vụ hiện tại
Chính quyền  Đảng 
1 Đỗ Đình Hùng 1956 Kỹ sư XD  Chủ tịch HĐQT – Ủy viên BCH Đảng bộ TCty Vinaconex
– Bí thư Đảng bộ VC6
2 Hoàng Hoa Cương 1973 Kỹ sư XD  – Uỷ viên HĐQT
– Giám đốc Công ty
– Phó Bí thư Đảng bộ
– Bí thư Chi bộ Vinaconex6.1 
3 Nguyễn Minh Tuấn 1961 Kiến trúc sư  – Ủy viên HĐQT
– Phó giám đốc Công ty
Phó Bí thư Đảng bộ 
4 Trần Văn Lương 1973 Kỹ sư XD
Cử nhân kinh tế
Trưởng phòng KHKT & QLDA Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty
5 Nguyễn Xuân Quỳnh 1972 Kỹ sư XD Đội trưởng Đội Xây dựng số 16 – Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty
– Bí thư Chi bộ Vinaconex6.2
6 Nguyễn Kiến Trung 1974 Kỹ sư XD Đội trưởng Đội Xây dựng số 30 Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty
7 Trần Thị Hoài Giang 1979 Cử nhân NN
Cử nhân kinh tế
Cán bộ phòng TCHC  Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty 

IV) Sơ đồ phân công công tác BCH Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6:

V) Danh sách BCH Chi/Đảng bộ Công ty CP Vinaconex6 các nhiệm kỳ đã qua (2005 – 2010)….

Similar Posts