Kết quả thi đấu VINACONEX Cup 2011

LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ VINACONEX CUP 2011

Kết quả thi đấu giải vô địch VINACONEX CUP 2011 ( Cập nhật liên tục )

Ngày thi đấu

Lượt trận

Thời gian

Sân thi đấu

Đội thi đấu

Kết quả thi đấu

19/8/2011

 

1

15h00

Khai mạc

Vinaconex

Xuân Mai

vs

Vinaconex 15

8

0

22/8/2011

2

14h30-16h00

1

Vinaconex 9

vs

Liên quân

Trường Lý Thái Tổ

Vinaconex Trains

2

0

2

Vinaconex 6

vs

Viwaco

2

1

3

VinaHud

vs

Vinaconex 7

1

1

4

Vimeco

vs

Liên quân

Bắc An Khanh

BQL nước Sông Đà

BQL đường Láng Hòa Lạc

5

0

3

16h00-17h30

1

VVHA

vs

VVF

0

4

2

Viwasupco

vs

Vinavico

0

3

3

Vinaconex 5

vs

VCTD

1

0

4

Vinaconex MEC

vs

Vinasanwa

1

3

23/8/2011

4

14h30-16h00

1

Vinaconex3

vs

Vinaconex 1

1

1

2

Vinaconex 2

vs

Vinata

2

0

3

Vinaconex 21

vs

Sàn Bất Động sản Vinaconex

1

0

4

vs

 

 

5

16h00-17h30

1

Xi Măng Cẩm Phả Vinaconex

vs

Tổng Công ty cp Vinaconex

2

0

2

Viglafico

vs

Vinaconex ITC

3

0

3

Vinaconex 12

vs

Vinaconex R & D

1

1

4

Vicostone

vs

Vinacosult

2

0

25/8/2011

6

14h30-16h00

1

Vinaconex 9

vs

VVHA

 

 

2

Vinaconex 6

vs

Viwasupco

 

 

3

VinaHud

vs

Vinaconex 5

 

 

4

Vimeco

vs

Vinaconex MEC

 

 

7

16h00-17h30

1

Liên quân

Trường Lý Thái Tổ

Vinaconex Trains

vs

VVF

 

 

2

Viwaco

vs

Vinavico

 

 

3

Vinaconex 7

vs

VCTD

 

 

4

Liên quân

Bắc An Khanh

BQL nước Sông Đà

BQL đường Láng Hòa Lạc

vs

Vinasanwa

 

 

26/8/2011

8

14h30-16h00

1

Vinaconex3

vs

Xi Măng Cẩm Phả Vinaconex

 

 

2

Vinaconex 2

vs

Viglafico

 

 

3

Vinaconex 21

vs

Vinaconex 12

 

 

4

Vinaconex

Xuân Mai

vs

Vicostone

 

 

9

16h00-17h30

1

Vinaconex 1

vs

Tổng Công ty cp Vinaconex

 

 

2

Vinata

vs

Vinaconex ITC

 

 

3

Sàn Bất Động sản Vinaconex

vs

Vinaconex R & D

 

 

4

Vinaconex 15

vs

Vinacosult

 

 

29/8/2011

10

14h30-16h00

1

Liên quân

Trường Lý Thái Tổ

Vinaconex Trains

vs

VVHA

 

 

2

Vinaconex 6

vs

Vinavico

 

 

3

VinaHud

vs

VCTD

 

 

4

Vimeco

vs

Vinasanwa

 

 

11

16h00-17h30

1

Vinaconex 9

vs

VVF

 

 

2

Viwaco

vs

Viwasupco

 

 

3

Vinaconex 7

vs

Vinaconex 5

 

 

4

Liên quân

Bắc An Khanh

BQL nước Sông Đà

BQL đường Láng Hòa Lạc

vs

Vinaconex MEC

 

 

30/8/2011

 

 

1

Vinaconex 1

vs

Xi Măng Cẩm Phả Vinaconex

 

 

2

Vinaconex 2

vs

Vinaconex ITC

 

 

3

Vinaconex 21

vs

Vinaconex R&D

 

 

4

Vinaconex Xuân Mai

vs

Vinacosult

 

 

 

 

1

Vinaconex 3

vs

Tổng Công ty cp Vinaconex

 

 

2

Vinata

vs

Viglafico

 

 

3

Sàn Bất Động sản Vinaconex

vs

Vinaconex 12

 

 

 

4

Vinaconex 15

vs

Vicostone

 

 

 

Similar Posts