Thông tin tuyển dụng

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VINACONEX6) cầu tuyển 01 cán bộ làm công tác tổ chức Nhân lực:

1. Yêu cầu:
      – Là nam giới
–      Tuổi đời từ 23 – 35 tuổi

VC6 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Vinaconex6 trực thuộc Tổng công ty cổ phần Vinaconex, lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Thi côngxây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, xây dựng và phát triển nhà, kinh doanh bất động sản… có nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Kỹ sư xây dựng  –  Chuyên ngành Xây dụng dân dụng và Công nghiệp  –  Hệ chính quy…

Similar Posts