Vinaconex6 thông báo thay đổi nhân sự Ban Giám đốc

Vinaconex6 thông báo thay đổi nhân sự Ban Giám đốc
Thứ năm, 02 Tháng 6 2011 11:14

Kính gửi: Các cơ quan, Đơn vị đối tác và các quý Cổ đông

Công ty CP Vinaconex6 xin gửi toàn văn nội dung công văn số: 412 TB/VC6 – TCHC ngày 01/06/2011 V/v: “ Thay đổi nhân sự Ban giám đốc “ Công ty CP Vinaconex6.

 

( Đ/c: Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho Đ/c: Hoàng Hoa Cương )

Công ty CP Vinaconex6 xin trân trọng thông báo nội dung về việc thay đổi nhân sự Ban giám đốc như sau:

      1. Ông: Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nay thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vinaconex6 kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2011.

      Lý do: Tách bộ phận quản trị và điều hành, để tập trung cho công việc lãnh đạo của Hội đồng quản trị.

      2. Ông: Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, phó giám đốc Công ty nay giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vinaconex6 kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2011.

      Ông Hoàng Hoa Cương là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Vinaconex6 kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thông báo thay đổi nhân sự BGĐ.pdf

Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quý cơ quan/Cổ đông, đối tác.

Xin trân trọng cảm ơn!


Similar Posts