Vinaconex6 Chúc mừng sinh nhật CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần

Vinaconex6 Chúc mừng sinh nhật CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần
Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 15:16

Thứ Hai, ngày 16/05/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 14 đồng chí:

1. Đ/c: Đoàn Tú  Bình 

20/05

Cán bộ – Phòng KHKT & QLDA

2. Đ/c: Hoàng Tiến Dũng 

16/05

Cán bộ – Phòng TCHC

3. Đ/c: Hoàng Xuân Trường 

18/05

Cán bộ KT – Đội XD số 30

4. Đ/c: Phan Văn Châu 

20/05

Cán bộ KT – Công trình Phong Bắc – Đà Nẵng

5. Đ/c: Đinh Xuân Toàn 

16/05

Kỹ thuật viên – Đội XD số 15

6. Đ/c: Phạm Thế Anh 

16/05

Kỹ thuật viên – Đội XD số 27

7. Đ/c: Trần Đồng Trí 

16/05

Công nhân thợ Hàn – Công trình N07-B3

8. Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn 

17/05

Công nhân Trắc địa Đội XD số 24

9. Đ/c: Ong Thế Bình 

19/05

Công nhân thợ Hàn – Đội XD số 30

10. Đ/c: Lê Hữu Sét 

19/05

 Công nhân thợ vận hành cẩu tháp – Ban VTTBCG

11. Đ/c: Mai Thạch Thuyên 

19/05

Công nhân thợ Điện – Đội điện nước & XD số 17

12. Đ/c: Nguyễn Văn Thạo 

20/05

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 30

13. Đ/c: Hoàng Văn Trung 

21/05

Công nhân thợ sắt – Đội XD số 18

14. Đ/c: Nguyễn Công Chiến  

22/05

Công nhân thợ Điện nước – Đội XD số 27

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 2. Đ/c: Đoàn Tú Bình, 3. Đ/c: Hoàng Tiến Dũng, 4. Đ/c: Mai Thạch Thuyên, 5. Đ/c: Ong Thế Bình, 6. Đ/c: Trần Đồng Trí, 7. Đ/c: Hoàng Văn Trung, 8. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 09/05/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 16 đồng chí:

1. Đ/c: Lại Duy Đông

15/05

Phó Chỉ huy trưởng Công trình HV5 –  Đội Điện nước  &  XD số 17

2. Đ/c: Nguyễn Hoàng Hà

15/05

Phó Chỉ huy Công trình N07 – B3

3. Đ/c: Đỗ Đức Cự

03/05

Cán bộ – phòng TCHC

4. Đ/c: Đinh Văn Tuệ

04/05

Cán bộ kỹ thuật Công trình N07 – B3

5. Đ/c: Nguyễn Văn Hùng

07/05

Cán bộ kỹ thuật Đội XD số 26

6. Đ/c: Nguyễn Trung Kiên

09/05

Cán bộ kỹ thuật Đội XD số 30

7. Đ/c: Hoàng Văn Khang

14/05

Kỹ thuật viên Đội XD số 27

8. Đ/c: Phạm Văn Quyết

04/05

Công nhân thợ Hàn Đội XD số 27

9. Đ/c: Nguyễn Tăng Vĩnh

05/05

Công nhân – Ban Vật tư thiết bị cơ giới

10. Đ/c: Phạm Ngọc Thông

05/05

Công nhân thợ Nề – Đội  XD số 18

11. Đ/c: Nguyễn Hữu Tuân

05/05

Công nhân thợ Điện – Công trình SME Hoàng Gia

12. Đ/c: Nguyễn Tiến Mạnh

06/05

Công nhân thợ VHM – Ban Vật tư thiết bị cơ giới

13. Đ/c: Hoàng Ngọc Bằng

06/05

Nhân viên Bảo vệ – Ban QLDA H10

14. Đ/c: Lê Thành Chung

06/05

Công nhân thợ Điện Đội XD số 30

15. Đ/c: Nguyễn Xuân Bình

14/05

Công nhân thợ Mộc, Côppha Đội  XD số 18

16. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh

15/05

Tổ trưởng Tổ Nề Đội XD số 18

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Đỗ Đức Cự, 3. Đ/c: Nguyễn Hoàng Hà, 4. Đ/c: Lại Duy Đông, 5. Đ/c: Đinh Văn Tuệ, 6. Đ/c: Nguyễn Tiến Mạnh, 7. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh, 8. Đ/c: Hoàng Ngọc Bằng, 9. Đ/c: Nguyễn Trung Kiên, 10. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 25/04/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 14 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Thành Diệp 

24/04

Phó Phòng TCHC

2. Đ/c: Nguyễn Phấn Tuấn 

11/04

Đội trưởng – Đội điện nước & XD số 17

3. Đ/c: Trần Văn Khánh 

01/05

Đội trưởng – Đội XD số 27

4. Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 

17/04

Cán Bộ – Phòng TCKT

5. Đ/c: Ngô Minh Tú 

15/04

Cán Bộ – Phòng Đầu tư

6. Đ/c: D­ương Đức Thắng 

22/04

Cán Bộ KT – Đội điện nước & XD số 17

7. Đ/c: Bùi Văn Thơ 

23/04

Công nhân thợ Nề – Đội  XD số 15

8. Đ/c: Phạm Ngọc Nhiên 

30/04

Công nhân thợ Điện – Đội điện nước & XD số 17

9. Đ/c: Nguyễn Hồng Quân 

30/04

Công nhân thợ Điện – Đội điện nước & XD số 17

10. Đ/c: Nguyễn Đức Hải 

25/04

Công nhân thợ Nước – Đội điện nước & XD số 17

11. Đ/c: Vũ Ngọc Lừng 

01/05

Công nhân thợ Điện – Đội điện nước & XD số 17

12. Đ/c: Trần Văn H­ưng 

27/04

Công nhân thợ Mộc Đội – XD số 19

13. Đ/c: Đỗ Mạnh C­ường

25/04

Công nhân thợ Điện – Đội XD số 27

14. Đ/c: Nguyễn Văn Mạnh 

21/04

Công nhân thợ Nước – Đội XD số 30

  

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Lê Thành Diệp, 2. Đ/c: Trần Văn Khánh, 3. Đ/c: Nguyễn Phấn Tuấn, 4. Đ/c: Nguyễn Văn Mạnh, 5. Đ/c: Ngô Minh Tú, 6. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 7. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 8. Đ/c: Phạm Ngọc Nhiên, 9. Đ/c: Nguyễn Hồng Quân, 10. Đ/c: Vũ Ngọc Lừng, 11. Đ/c: Bùi Văn Thơ, 12. Đ/c: Nguyễn Đức Hải, 13. Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh.

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 04/04/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 08 đồng chí:

 1. Đ/c: Nguyễn Thị  Ba 

04/04

Kế toán – Ban VTTB cơ giới

 2. Đ/c: Lê Thị Linh 

07/04

Cán bộ – phòng TCKT

 3. Đ/c: Phạm Quang Đạt 

04/04

Cán bộ KThuật – Đội XD số 15

 4. Đ/c: Nguyễn Ngọc Tú 

10/04

Cán bộ KThuật – Đội điện nước & XD số 17

 5. Đ/c: Lê Khắc Thanh 

06/04

Cán bộ KThuật – Đội XD số 18

 6. Đ/c: Nguyễn Thị Huyền Loan 

06/04

Kế toán – Đội điện nước & XD số 17

 7. Đ/c: Trịnh Huy Ngọ 

07/04

Công nhân thợ Nề – Đội XD số 19

 8. Đ/c: Nguyễn Văn Trung 

09/04

Công nhân thợ sắt – CT N07-B3

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: , 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 2. Đ/c: Nguyễn Thị Huyền Loan, 3. Đ/c: Phạm Quang Đạt, 4. Đ/c: Lê Thị Linh, 5. Đ/c: Trịnh Văn Lịch ( Phó Giám Đốc Công ty ).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 28/03/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 08 đồng chí:

 1. Đ/c: Nguyễn Xuân  Quỳnh 

03/04

Trợ lý Giám đốc, Đội trưởng – Đội XD số16

 2. Đ/c: Nguyễn Kiến Trung 

31/03

Đội trưởng – Đội XD số 30

 3. Đ/c: Lê Tuấn Sinh 

02/04

Chỉ huy trưởng CT

 4. Đ/c: Nguyễn Văn Chiêu 

02/04

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 27

 5. Đ/c: Trịnh Đình Thái 

28/03

Kỹ thuật viên – Đội điện nước & XD số 17

 6. Đ/c: Lê Văn Mạnh 

29/03

Công nhân thợ điện – CHTCT Lê Tuấn Sinh

 7. Đ/c: Nguyễn Hữu Hiến 

02/04

Công nhân thợ Mộc, cốp pha – Đội XD số16

 8. Đ/c: Hoàng Quốc Việt 

03/04

Công nhân thợ điện – Đội điện nước & XD số 17

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Trịnh Văn Lịch ( Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Nguyễn Kiến Trung, 3. Đ/c: Nguyễn Văn Chiêu, 4. Đ/c: Lê Văn Mạnh, 5 Đ/c: Lê Tuấn Sinh, 6 Đ/c: Hoàng Quốc Việt, 7. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 21/03/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 03 đồng chí:

 1. Đ/c:  Vũ Hữu Hiệu 

24/03

 Cán bộ KT – Đội XD số 27

 2. Đ/c:  Đoàn Xa Xuê 

24/03

 Công nhân thợ hàn – Ban VTTB cơ giới

 3. Đ/c:  Nguyễn Quốc Hùng 

21/03

 Công nhân thợ điện – Đội  XD số 16

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 2. Đ/c: Vũ Hữu Hiệu, 3. Đ/c: Ngô Văn Tuân ( Trưởng Phòng TCHC).

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đoàn Xa Xuê, 2. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty). 

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 14/03/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 08 đồng chí:

1. Đ/c:  Trịnh Văn  Lịch

14/03

Phó Giám đốc Công ty

2. Đ/c:  L­ưu Thành Trung

14/03

Chỉ huy tr­ưởng Công trình

3. Đ/c:  Trương Thị Đoan Trang

20/03

Trưởng Ban Pháp chế, Thư ký Công ty, Cán bộ – Phòng TCHC

4. Đ/c:  Cao Văn Tuấn

16/03

Cán bộ KThuật – Đội XD số 20

5. Đ/c:  Ngô Thái Thảo

20/03

Cán bộ KThuật – Đội XD số 26

6. Đ/c:  Lê Văn Minh

14/03

Kỹ Thuật Viên – Đội điện nước & XD số 17

7. Đ/c:  Phạm Viết Duyên

20/03

Tổ tr­ưởng tổ Nề – Đội XD số 19

8. Đ/c:  Lê Đức Đồng

20/03

Công nhân thợ Điện – Đội điện nước & XD số 17

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 2. Đ/c: Trịnh Văn Lịch, 3. Đ/c: Lê Đức Đồng, 4. Đ/c: Trương Thị Đoang Trang, 5. Đ/c: Lê Văn Minh, 6. Đ/c:Nguyễn Minh Tuấn (Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 07/03/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 10 đồng chí:

1. Đ/c: Bùi Văn T­ư

12/03

Phó chỉ huy CT – Đội điện nước & XD số 17

2. Đ/c: Nguyễn Huy Lợi

09/03

Cán bộ – Ban quản lý dự án Đại Lải

3. Đ/c: Phí Văn Tiến

09/03

Cán bộ – Ban quản lý dự án Đại Lải

4. Đ/c: Nguyễn Minh Tuân

11/03

Cán bộ KThuật – Đội điện nước & XD số 17

5. Đ/c: Đào Tư­ Duy

11/03

Cán bộ KThuật Đội XD số 27

6. Đ/c: Giang Đông H­ưng

09/03

Nhóm tr­ưởng công nhân thợ điện – Đội điệnnước & XD số 17

7. Đ/c: Bùi Xuân Tr­ường

08/03

Công nhân thợ nề – Đội XD số 30

8. Đ/c: Triệu Văn Trọng

08/03

Công nhân – Ban vật tư thiết bị cơ giới

9. Đ/c: Hoàng Đình Thi

10/03

Công nhân tổ nề – Đội XD số 15

10. Đ/c: Lê Văn Chiến

11/03

Công nhân thợ sắt – công trình tòa nhà SME Hoàng Gia

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Nguyễn Huy Lợi, 3. Đ/c: Bùi Văn Tư,  4. Đ/c: Giang Đông Hưng, 5. Đ/c: Đào Tư Duy, 6. Đ/c: Phí Văn Tiến, 7. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 28/02/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 13 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Cương

28/02

Đội trưởng – Đội XD số 24

2. Đ/c: Trần Thị Hoài Giang

05/03

Bí thư ĐTN, Cán bộ Phòng – TCHC

3. Đ/c: Trần Đức anh

03/03

CB Kỹ thuật – Đội XD số 28

4. Đ/c: Trần Văn Thanh

04/03

Kỹ thuật viên – Đội XD số 16

5. Đ/c: Hoàng Văn Hiệu

05/03

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 27

6. Đ/c: Vũ Dương Tân

06/03

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 10

7. Đ/c: Trần Đào Anh

28/02

kỹ thuật viên – Đội điện nước & XD số 17

8. Đ/c: Lê Cao Thiệp

02/03

Công nhân VHM – Ban VTTB

9. Đ/c: Nguyễn Văn Minh

03/03

Công nhân thợ điện – Đội Điện nước & XD số 17

10. Đ/c: Ma Văn Luân

03/03

Công nhân thợ Hàn – CT N07B3

11. Đ/c: Nguyễn Văn Thìn

05/03

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 16

12. Đ/c: Trần Quốc Hoàn

05/03

Công nhân thợ điện – Đội Điện nước & XD số 17

13. Đ/c: Nguyễn Xuân Huy

06/03

Công nhân VHM – Ban VTTB

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Văn Cương, 2. Đ/c: Trần Thị Hoài Giang, 3. Đ/c: Trần Đào Anh, 4. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 5. Đ/c: Lê Cao Thiệp, 6. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 7. Đ/c: Trần Đức Anh, 8. Đ/c: Trần Văn Thanh, 9. Đ/c: Nguyễn Xuân Huy.

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 21/02/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 05 đồng chí:

1. Đ/c: Phạm Hữu Trung

24/02

Cán bộ kỹ thuật – Đội Xây dựng số 18

2. Đ/c: Trương Văn Tại

23/02

Công nhân thợ VHM – Ban Vật tư thiết bị

3. Đ/c: Nguyễn Xuân Ổn

25/02

Tổ trưởng tổ Nề – Đội Xây dựng số 30

4. Đ/c: Phạm Việt Hưng

26/02

Công nhân thợ Nước – Đội điện nước & Xây dựng số 17

5. Đ/c: Phạm Văn Dương

26/02

Công nhân thợ Nề – Đội Xây dựng số 18

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Phạm Hữu Trung, 3. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám  Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 14/02/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 09 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn

18/02

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Công ty

2. Đ/c: Ngô Xuân Trường

17/02

Phó Giám đốc Công ty

3. Đ/c: Đỗ Thị Hoà

20/02

Phó Phòng TCKT

4. Đ/c: Lê Tiến Dũng

14/02

Cán bộ – Phòng TCKT

5. Đ/c: Nguyễn Quỳnh Ly

14/02

Cán bộ – Ban VTTB

6. Đ/c: Hoàng Mạnh Khải

15/02

Cán bộ – Phòng KHKT & QLDA

7. Đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng

14/02

Công nhân thợ Hàn điện – Đội XD số 18

8. Đ/c: Ngô Văn Huy

15/02

Công nhân thợ Nguội – Ban VTTB

9. Đ/c: Nguyễn Văn Hồng

19/02

Công nhân thợ Lắp ghép – Đội XD số 30

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn, 2. Đ/c: Ngô Xuân Trường, 3. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty), 4. Đ/c: Đỗ Thị Hòa, 5. Đ/c: Nguyễn Quỳnh Ly, 6. Đ/c: Lê Tiến Dũng, 7. Đ/c: Hoàng Mạnh Khải, 8. Đ/c: Ngô Văn Huy, 9. Đ/c: Ngô Văn Tuân ( Trưởng Phòng TCHC ).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 08/02/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 23 đồng chí:

1. Đ/c: Hoàng Cao Cường

07/02

Cán bộ – phòng KHKT & QLDA

2. Đ/c: Đỗ Thị ái

03/02

Cán bộ – Ban QL Nhà H10

3. Đ/c: Phí Hải Dương

04/02

Cán bộ – Ban QL Nhà H10

4. Đ/c: Đặng Ngọc Khương

01/02

Kỹ thuật viên – Đội XD số 24

5. Đ/c: Nguyễn Phú Cường

02/02

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 30

6. Đ/c: Nguyễn Văn Thức

02/02

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 30

7. Đ/c: Phan Thế Nghĩa

08/02

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 10

8. Đ/c: Nguyễn Nam Phương

09/02

Cán bộ kỹ thuật – CT SME Hoàng Gia

9. Đ/c: Trần Văn Đông

12/02

Cán bộ kỹ thuật – Đội Điện nước & XD số 17

10. Đ/c: Trần Đức Huy

12/02

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 24

11. Đ/c: Phạm Văn Quang

01/02

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 16

12. Đ/c: Phan Văn Huế

02/02

Tổ trưởng tổ Nề – Đội XD số 19

13. Đ/c: Nguyễn Văn Thắng

03/02

Tổ trưởng tổ Nước- Đội Điện nước & XD số 17

14. Đ/c: Nguyễn Đăng Khoa

04/02

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 18

15. Đ/c: Bùi Quốc Lập

05/02

Tổ trưởng Tổ Nề – Đội XD số 16

16. Đ/c: Nguyễn Xuân Thuỷ

07/02

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 30

17. Đ/c: Nguyễn Văn Phong

08/02

Công nhân thợ VHM – Ban Vật tư thiết bị

18. Đ/c: Nguyễn Hồng Thịnh

08/02

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 18

19. Đ/c: Nguyễn Trung Thành

08/02

Tổ trưởng Tổ  Sắt – Đội XD số 30

20. Đ/c: Tần Văn Thanh

09/02

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 30

21. Đ/c: Vũ Văn Tuyến

10/02

Công nhân thợ Nề – Đội XD số 18

22. Đ/c: Đỗ Sơn Hà

12/02

Công nhân thợ Nề – Đội Điện nước & XD số 17

23. Đ/c: Phạm Xuân Dũng

13/02

Tổ trưởng Tổ Sắt – CT Lê Tuấn Sinh

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 24/01/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 07 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Thị Minh Phương

26/01

Cán bộ – Phòng KHKT & QLDA

2. Đ/c: Vũ Văn Minh

26/01

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 18

3. Đ/c: Vũ Mạnh Hùng

24/01

Công nhân thợ Nề – Đội Điện nước & XD số 17

4. Đ/c: Nguyễn Văn Tuyến

26/01

Công nhân thợ Nề – Đội XD số 19

5. Đ/c: Nguyễn Văn Quỳnh

27/01

Công nhân thợ Điện – Đội Điện nước & XD số 17

6. Đ/c: Đàm Đức Hồng

27/01

Công nhân thợ Điện – Đội Điện nước & XD số 17

7. Đ/c: Nguyễn Trung Toàn

30/01

Công nhân thợ Điện – Đội Điện nước & XD số 17

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Vũ Văn Minh, 3. Đ/c: Đàm Đức Hồng, 4. Đ/c: Nguyễn Văn Quỳnh, 5. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 17/01/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 09 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Tất Lợi

19/01

Đội phó – Đội XD số 27

2. Đ/c: Nguyễn Văn Đông

22/01

Nhân viên – Phòng TCHC

3. Đ/c: Huỳnh Xuân Dũng

15/01

Công nhân thợ VHM – Ban VTTB

4. Đ/c: Lê Anh Dũng

17/01

Công nhân thợ VHM – Ban VTTB

5. Đ/c: Trần Chí Hiếu

17/01

Tổ trưởng tổ Nề – Đội XD số 18

6. Đ/c: Lê Viết Thọ

19/01

Công nhân thợ Điện – Đội Điện nước & XD số 17

7. Đ/c: Nguyễn Văn Hoà

20/01

Tổ trưởng tổ Sắt – Đội XD số 18

8. Đ/c: Lê Văn Tiến

21/01

Công nhân thợ Điện – Đội Điện nước & XD số 17

9. Đ/c: Hoàng Hữu Thọ

21/01

Công nhân thợ Sắt – CT N7 – B3

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ),  2. Đ/c: Lê Viết Thọ, 3. Đ/c: Nguyễn Văn Đông, 4. Đ/c: Lê Văn Tiến, 5. Đ/c: Lê Anh Dũng, 6. Đ/c: Lê Tất Lợi,  7. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Trần Chí Hiếu, 3. Huỳnh Xuân Dũng, 4. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Nguyễn Văn Hòa, 3. Đ/c: Đỗ Đình Hùng ( Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty).

—————————————————————

Thứ Hai, ngày 10/01/2011, trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật 11 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Xuân Anh

10/01

Đội trưởng – Đội XD số 19

2. Đ/c: Vũ Việt Hằng

13/01

Kế toán – Đội XD số 19

3. Đ/c: Nguyễn Toàn Thắng

11/01

Cán bộ kỹ thuật – Đội XD số 24

4. Đ/c: Nguyễn Xung Trường

10/01

Kỹ thuật trắc địa – Đội XD số 19

5. Đ/c: Nguyễn Đức Tuấn

13/01

Kỹ thuật viên – Đội XD số 18

6. Đ/c: Nguyễn Thiện Vang

10/01

Công nhân thợ Mộc – Đội Điện nước & XD số 17

7. Đ/c: Nguyễn Tài Hưng

10/01

Công nhân thợ Điện – Đội XD số 26

8. Đ/c: Hoàng Mạnh Điển

12/01

Công nhân thợ Sắt – Đội XD số 16

9. Đ/c: Lê Hữu Tân

13/01

Công nhân thợ VHM – Ban VTTB

10. Đ/c: Dương Văn Hảo

16/01

Công nhân thợ Nề – Đội Điện nước & XD số 17

11. Đ/c: Lê Hữu Kiên

16/01

Công nhân thợ Trắc địa – Đội Điện nước & XD số 17

 

( Lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho các đ/c sinh nhật trong tuần kịp thời đến dự )

Từ trái sang: 1. Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám Đốc Công ty ), 2. Đ/c: Nguyễn Xuân Anh, 3. Đ/c: Lê Hữu Tân, 4. Đ/c: Lê Hữu Kiên, 5. Đ/c: Nguyễn Thiện Vang, 6. Đ/c: Nguyễn Toàn Thắng, 7. Đ/c: Vũ Việt Hằng, 8. Đ/c: Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty).

 

Similar Posts