Vinaconex6 bổ nhiệm cán bộ

Vinaconex6 bổ nhiệm cán bộ
Thứ ba, 30 Tháng 11 2010 00:00
Trong không khí khẩn trương, hối hả của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Vinaconex6 quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế năm 2010, sáng 29/11/2010 trong buổi chào cờ &sinh hoạt đầu tuần tại hội trường Công ty, ông Đỗ Đình Hùng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty đã công bố các Quyết định bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý của Công ty:
1. Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Xuân Quỳnh – Đội trưởng Đội XD số 16 kiêm nhiệm chức vụ Trợ lý Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2010.
2. Quyết định thành lập Ban Quản lý Nhà H10 và bổ nhiệm đ/c Vũ Chí Thành – Phó ban QLDA H10 kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Nhà H10 kể từ ngày 01/09/2010.
3. Thành lập Tiểu ban Thư ký – Pháp chế và bổ nhiệm đ/c Trương Thị Đoan Trang cán bộ phòng TCHC – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban Thư ký – Pháp chế Công ty kể từ ngày 08/11/2010.
4. Bổ nhiệm đ/c Đoàn Tú Bình cán bộ P.KHKT & QLDA kiêm nhiệm Phụ trách Công tác an toàn Công ty kể từ ngày 08/10/2010.
5. Quyết định thành lập Thanh tra Công ty và bổ nhiệm:
–  Ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng KHKT & QLDA kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Thanh tra Công ty;
– Ông Ngô Văn Tuân – Trưởng phòng TCHC kiêm nhiệm chức vụ Phó Thanh tra Công ty;
– Bà Đỗ Thị Hoà – Phó phòng TCKT kiêm nhiệm chức vụ Phó Thanh tra Công ty;
– Ông Nguyễn Văn Cương – Đội trưởng Đội Xây dựng số 24 cùng đ/c Nguyễn Lai Thọ – Cán bộ Phòng KHKT & QLDA kiêm nhiệm Thanh tra viên Công ty kể từ ngày 01/11/2010.

Việc bổ nhiệm các đồng chí có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao vào các vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý Công ty đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Công ty trong việc ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

  Ông Đỗ Đình Hùng  – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty và ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Cty, Chủ tịch Công đoàn trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm.

  Từ phải sang trái: (1) đ/c Nguyễn Xuân Quỳnh, (2) đ/c Đỗ thị Hoà, (3) đ/c Vũ Chí Thành,

                             (4) đ/c Đỗ Đình Hùng, (5) đ/c Nguyễn Minh Tuấn, (6) đ/c Đoàn Tú Bình,

                             (7) đ/c Trần Văn Lương, (8) đ/c Ngô văn Tuân.


               Việc bổ nhiệm các đồng chí có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao vào các vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý Công ty đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Công ty trong việc ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

Similar Posts