Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex Nguyễn Thành Phương đã tới thăm và kiểm tra căn hộ mẫu của toà nhà 29 tầng (29T2)

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex Nguyễn Thành Phương đã tới thăm và kiểm tra căn hộ mẫu của toà nhà 29 tầng (29T2)
Thứ sáu, 02 Tháng 7 2010 22:03


Ngày 30/06/2010 đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex Nguyễn Thành Phương đã tới thăm và kiểm tra căn hộ mẫu của toà nhà 29 tầng (29T2), biểu dương các nhà thầu và chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện khu N05 đúng cam kết đã ký với các khách hàng mua nhà. Cùng ngày Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) – đơn vị thi công thuộc Dự án cụm nhà  hỗn hp chung cư kết hp văn phòng dịch vụ tại lô đất N05 – khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng Hà Nội đã cùng tư vấn quản lý dự án (Công ty cổ phần Vinahud) và chủ đầu tư (Tổng công ty cổ phần Vinaconex) tiến hành lễ cất nóc công trình vào ngày 30/06/2010.
Ông Nguyn Thành Phương Tng Giám đốc Tng Công ty Vinaconex

đến thăm và kim tra căn h mti nhà 29T2 – D án N05 ngày 30/06/2010. 
 

Dự án N05 do Vinaconex làm ch đầu tư gm hai toà 25 tng và hai toà 29 tng bao gm c tng hm và tngk thut, vi 748 căn h, tng din tích sàn là 271.244m vuông, tng mc đầu tư hơn 3.682 t đồng. Đây là loi hình chung cư cao cp có trang b ni tht gđiu hoà, t tường

 

  

 

 

Similar Posts