Trong tháng 3/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã tuyển dụng trên 10 Kỹ sư xây dựng

Trong tháng 3/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã tuyển dụng trên 10 Kỹ sư xây dựng
Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 10:45

 Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2010, trong tháng 03/2010 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã tuyển dụng trên 10 Kỹ sư xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp (trong đó có 08 Kỹ sư tốt nghiệp sớm của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội khoá 50XD) bổ sung nhân lực cho các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi được tuyển dụng, các tân kỹ sư đã được học nội quy lao động, tìm hiểu điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và đi tham quan thực tế các Công trình trọng điểm của Công ty nhằm giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt, hiểu về Công ty. về yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Các bạn tân kỹ sư đã có buổi giới thiệu và ra mắt toàn Ban lãnh đạo, CBCNV khối văn phòng Công ty thông qua buổi chào cờ sinh hoạt đầu tuần diễn ra thứ sáng 2 ngày 08 /03/2010.

Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục tuyển thêm 01 Kỹ sư điện và một số Kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm. Theo kế hoạch đến tháng 06/2010 Công ty sẽ tuyển dụng 06 kỹ sư xây dựng tốt nghiệp ra trường năm 2010 để phục vụ yêu cầu SXKD trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

 

 

Kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2009 và kế hoạch năm 2010:

 

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2009

Kế hoạch

năm 2010

Tổng giá trị sản lượng

Triệu đồng

440.729

518.118

Doanh thu (có VAT)

Triệu đồng

356.250

400.000

Tổng lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

16.502

17.325

Đầu tư xây dựng cơ bản

Triệu đồng

86.672

88.628

Cổ tức

 

 

%/năm

15

16

 

 

Similar Posts