Visicons tổ chức khóa đào tạo Katapro cho các nhân sự quản lý và thực hiện công tác Shopdrawing

   Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên Shop – drawing, tăng hiệu quả trong công tác triển khai bản vẽ shop – drawing, tính toán khối lượng và quản lý công tác thép. Trong 02 ngày 28 và 29/5 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Visicons đã tổ chức khóa đào tạo Katapro cho các nhân sự quản lý và thực hiện công tác Shop – drawing.

   Giảng viên đào tạo đến từ Công ty Duy Việt (đơn vị phát triển phần mềm) trực tiếp thuyết trình và giảng dạy.

   Chủ trì khóa học: Phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn.

   Tham gia khóa học có các học viên trực thuộc Ban CH công trình, nhân sự phòng QLTC – CL – AT và Đấu thầu – Kinh tế – Kế hoạch.

   Tham gia thuyết trình và giảng dậy: Ông Nguyễn Khả Tam – Giám đốc Công cùng các giảng viên của Công ty Duy Việt

   Katapro là phần mềm hỗ trợ Shop – drawing mạnh về ứng dụng công nghệ trong xây dựng quan trọng cho ngành Kiến trúc và Xây dựng nói riêng và cho tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Katapro với tầm nhìn chiến lược của mình đã và đang từng bước vững chắc xây dựng phát triển về lĩnh vực công nghệ phần mềm với nòng cốt là phát triển phần mềm về Kiến trúc & Xây dựng.

Một số hình ảnh khóa đào tạo:

 

Similar Posts