Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần 2017

Article Index
Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần 2017
Tháng 6
Tháng 5
Month 4
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
All Pages

 Thứ Hai, ngày 04/1122017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật: ...


Thứ Hai, ngày 04/12/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:


    

Hình Chúc mừng sinh nhật

Thứ Hai, ngày 04/12/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Tuấn Linh 07/12 Cán bộ kỹ thuật - Công trình số 03, dự án The Manor Central Park
02. Nguyễn Ngọc Quang 08/12 Cán bộ kỹ thuật - Công trình nhà máy Lock and Lock
03. Nguyễn Gia Phong 10/12 Cán bộ kỹ thuật - Công trình nhà máy Lock and Lock
04. Vũ Ngọc Trìu 10/12 Kỹ thuật viên - Công trình H3 - Sao Ánh Dương
05. Đoàn Văn Kim 10/12 Thợ nề - Công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn
06. Nguyễn Thế Kỳ 10/12 Nhân viên Lái xe - Phòng Thiết bị thi công

Từ trái sang: 01. Ông Nguyễn Minh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Nguyễn Ngọc Quang; 03. Ông Đoàn Văn Kim; 04. Ông Vũ Ngọc Trìu; 05. Ông Nguyễn Thế Kỳ; 06. Ông Nguyễn Tuấn Linh; 07. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty).

--------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 27/11/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:
01. Nguyễn Quang Hạnh 28/11 Đội trưởng - Đội Xây dựng số 20
02. Nguyễn Quang Hướng 01/12 Chỉ huy trưởng công trình số 03, Dự án The Manor Central Park
03. Nguyễn Thùy Linh 27/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Nguyễn Văn Dũng 30/11 Thợ nề công trình số 03, Dự án The Manor Central Park
05. Đào Ngọc Tiến 29/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27

--------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 20/11/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Thanh Tuấn 24/11 Chỉ huy trưởng công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn
02. Vũ Công Huy 22/11 Phó chỉ huy trưởng công trình số 01, dự án The Manor Central Pack
03. Nguyễn Thanh Hương 24/11 Kế toán - Công trình nhà câu lạc bộ khu chung cư cao tầng Westbay Sky Residences
04. Nguyễn Trọng Hiến 24/11 Thợ vận hành cần trục tháp - Phòng Thiết bị thi công
05.  Trịnh Thanh Sơn 21/11 Thợ nề - Công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn
06. Lê Văn Đức 24/11 Thợ nề - Đội Xây dựng số 18


Từ trái sang: 01. Ông Nguyễn Minh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Trịnh Thanh Sơn; 03. Ông Nguyễn Trọng Hiến; 04. Ông Vũ Công Huy; 05. Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 13/11/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Bùi Trọng Nhuận 13/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 15
02. Trần Thị Tĩnh 13/11 Cán bộ kỹ thuật - BĐHDA The Manor Central Park
03. Mai Huệ Phương 16/11 Kế toán - Công trình nhà máy Lock and Lock
04. Phạm Văn Hiệp 13/11 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
05. Lại Duy Hoàn 15/11 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27

--------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 06/11/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Văn Quyền 10/11 Phó phòng phụ trách phòng - Phòng Đấu thầu - Kinh tế - Kế hoạch
02. Vũ Ngọc Vinh 09/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
03. Vương Anh Đức 10/11 Cán bộ kỹ thuật - Công trình thi công cơ điện, dự án The Manor Central Park
04. Đỗ Tuấn Anh 12/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
05. Trần Ngọc Tuấn 12/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 18
06. Nguyễn Đình Chiến 12/11 Kỹ sư kỹ thuật môi trường - Điều hành dự án The Manor Central Park
07. Lều Thế Quảng 10/11 Thợ hàn điện - Đội Xây dựng số 27

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Nguyễn Văn Quyền; 03. Ông Vũ Ngọc Vinh; 04. Ông Lều Thế Quảng; 05. Đỗ Tuấn Anh; 06. Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 30/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Hoàng Lê Sơn 05/11 Trưởng Ban điều hành Dự án The Manor Central Park
02. Trần Trung Kiên 01/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
03. Nguyễn Đình Bảo 02/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Trần Huy Chiến 04/11 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
05. Nguyễn Văn Liêm 01/11 Kỹ thuật viên - Dự án H3 - Sao Ánh Dương

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Hoàng Lê Sơn; 03. Ông Trần Trung Kiên; 04. Ông Nguyễn Đình Bảo; 05.  Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 23/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Thế Anh 29/10 Chỉ huy trưởng Công trình
02. Phan Thị Phí Phượng 26/10 Nhân viên - Phòng Kế toán
03. Đào Tuấn Dũng 29/10 Nhân viên - Phòng Quản lý dự án - Chất lượng - An toàn 
04. Vũ Đức Hùng 23/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
05. Đỗ Hoàng Phúc 25/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
06. Trần Việt Hưng 25/10 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam
07. Trương Tiến Dũng 28/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
08. Lê Văn Chiến 25/10 Thợ hàn - Phòng Thiết bị thi công
09. Lê Văn Tuyển 27/10 Thợ điện - Đội Xây dựng số 26 

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Đào Tuấn Dũng; 03. Bà Phan Thị Phí Phượng; 04. Ông Lê Văn Chiến; 05. Ông Lê Văn Tuyển. 06.  Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 16/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Đỗ Bảo Định 21/10 Chỉ huy trưởng công trình
02. Đỗ Thái Hà 17/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24 
03. Trần Minh Nhật 17/10 Cán bộ kỹ thuật - Công Tràng An Complex 
04. Nguyễn Minh Đức 17/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình công cộng, dự án The Manor Central Park
05. Nguyễn Văn Vương 20/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
06. Nguyễn Văn Quang 20/10 Kỹ sư trắc địa - Công trình H3 - Sao Ánh Dương 
07. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10 Kế toán - Xây dựng số 26 
08. Hà Đình Tuyên 17/10 Kỹ thuật viên - Công trình Bắc Ninh 
09. Mai Thị Thu Hà 17/10 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính 
10. Bùi Phú Doanh 17/10 Thợ Vận hành - Xây dựng số 16 
11. Kiều Tràng Mạnh 20/10 Lao động phổ thông - Xây dựng số 27 

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Trần Minh Nhật; 03. Ông Nguyễn Văn Quang; 04. Ông Mai Xuân Vượng; 05. Ông Kiều Tràng Mạnh. 06. Ông Nguyễn Minh Đức; 07. Bà Mai Thị Thu Hà; 08. Nguyễn Văn Vương; 09.  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 09/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Đỗ Thanh 15/10 Trưởng Phòng - Phòng Thiết bị thi công 
02. Trịnh Viết Nguyên 10/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình Lock and Lock  
03. Nguyễn Xuân Quý 11/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 18
04. Nguyễn Văn Đoàn 12/10 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 24
05. Hà Thị Thanh 13/10 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính
06. Bùi Văn Thực 10/10 Thợ hàn - Xây dựng số 27 
07. Cao Tôn Hà 15/10 Thợ điện - Đội Điện Nước và Xây dựng số 17

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Đỗ Thanh; 03. Bà Hà Thị Thanh; 04. Ông Nguyễn Xuân Quý; 05. Ông Cao Tôn Hà. 06. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 02/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Lê Văn Thùy 01/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn 
02. Đồng Mạnh Linh 03/10 Kỹ sư trắc địa - Xây dựng số 27
03. Đỗ Xuân Tuấn 05/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Tạ Ngọc Nam 06/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
05. Nguyễn Tiến Vinh 01/10 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 15  

Từ trái sang: 01. Ông  Đỗ Đình Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty); 02. Ông Tạ Ngọc Nam; 03.  Ông  Hoàng Hoa Cương (Tổng Giám đốc Công ty) .

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 25/09/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Diệu Linh 22/09 Cán bộ - Phòng Đấu thầu - Kinh tế - Kế hoạch 
02. Trịnh Thành Hùng 20/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
03. Đoàn Thị Hằng 27/09 Kế toán - Xây dựng số 27
04. Phạm Ngọc Tú 19/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
05. Chu Đình Hải 25/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 28 
06. Đinh Duy Điệp 19/09 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 27  
07. Trần Tuấn Sỹ 19/09 Thợ vận chuyển cần trục - Phòng Thiết bị thi công 
08. Nguyễn Trọng Diện 24/09 Thợ trắc địa - Công trình Bắc Ninh 
09. Nguyễn Ngọc Ninh 26/09 Thợ nề - Đội Xây dựng số 27  
10. Lâm Văn Tuyên 27/09 Thợ hàn - sắt - Ban chỉ huy công trình 03, dự án The Manor Central Park 
11. Lê Đình Hiệu 27/09 Thợ hàn - Ban chỉ huy công trình 03, dự án The Manor Central Park 
12. Nguyễn Văn Dung 30/09 Thợ điện - Đội Xây dựng số 18  

http://vinaconex6.com.vn/demoimage/content/Hoat%20dong%20khac/Chuc%20mung%20sinh%20nhat/2017/thang%209/25-09-2017.jpg?1506312329

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Bà Nguyễn Diệu Linh; 03. Ông Nguyễn Văn Tuấn; 04. Trần Trần Tuấn Sỹ; 05. Ông Lâm Văn Tuyên. 06. Ông Phạm Ngọc Tú; 07. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 11/09/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Vương Văn Hưng 15/09 Chỉ huy trưởng Công trình Tràng An Complex 
02. Nguyễn Viết Khánh 08/09 Kỹ sư trắc địa - Xây dựng số 27 
03. Cao Bá Hùng 08/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 26
04. Phạm Văn Giang 17/09 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam 
05. Nguyễn Văn Tuấn 14/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 18
06. Đỗ Văn Hiệp 14/09 Kỹ thuật viên - Dự án 87 Lĩnh Nam
07. Nguyễn Thành Chung 17/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
08. Hoàng Anh Tuyến 09/09 Thợ điện nước - Công trình công viên The Manor Central Park
09. Trần Thanh Tình 12/09 Thợ nề - Đội Xây dựng số 27   
10. Lê Xuân Mạnh 13/09 Thợ nước - Đội Điện Nước và Xây dựng số 17 
11. Đoàn Văn Ân 10/09 An toàn vệ sinh - Công trình Tràng An Complex 

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Nguyễn Viết Khánh; 03. Ông Vương Văn Hưng; 04. Ông Phạm Văn Giang. 05. Ông Đỗ Văn Hiệp; 06. Ông Lê Xuân Mạnh; 07. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 28/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Vương Long 29/08 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam 
02. Bùi Thành Trung 31/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
03. Nguyễn Hoàng Nam 31/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Phạm Văn Tuân 02/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
05. Nguyễn Văn Phú 07/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24
06. Đỗ Thị Giang 02/09 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính 
07. Trịnh Văn Minh 30/08 Kỹ thuật viên - Ban chỉ huy công trình số 03, dự án The Manor Central Park 
08. Nguyễn Viết Tân 29/08 Kỹ thuật viên - Phòng Thiết bị thi công
09. Nguyễn Duy Hùng 28/08 Thợ hàn - Công trình Nhà N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
10. Trần Hoàng Tùng 29/08 Thợ sắt - Đội Xây dựng số 16
11. Bùi Văn Dũng 05/09 Thợ nề - Đội Xây dựng số 26  
12. Nguyễn Khắc Tứ 06/09 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 27  

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Trịnh Văn Minh; 03. Bà Đỗ Thị Giang; 04. Ông Trần Hoàng Tùng. 05. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 21/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Hoàng Quốc Tĩnh 24/08 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty
02. Nguyễn Trí Toàn 25/08 Phó phòng - Phòng Đấu thầu - Kinh tế - Kế hoạch 
03. Vũ Lan Hương 23/08 Cán bộ - Phòng Quản lý dự án - Chất lượng - An toàn 
04. Trịnh Viết Hải 23/08 Cán bộ - Phòng Thiết bị thi công
05. Nguyễn Văn Minh 21/08 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính
06. Lương Cao Đạt 21/08 Kỹ thuật viên - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
07. Giáp Đình Thịnh 25/08 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 27
08. Nguyễn Lương Thiện 26/08 Thợ nề - Đội Xây dựng số 27

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Hoàng Quốc Tĩnh; 03. Bà Vũ Lan Hương; 04. Ông Nguyễn Trí Toàn. 05. Ông Nguyễn Văn Minh; 06. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 14/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

Ông: Đỗ Đình Hùng 15/08 Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng quản trị 


Ông Hoàng Hoa Cương - Phó Tổng thư ký, Tổng giám đốc Công ty Ban lãnh đạo
gift  chúc mừng sinh nhật  Chủ tịch Hội đồng quản trị

They are in Lãnh đạo công ty, Trưởng phòng, chụp ảnh lưu niệm
cùng  ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Also in the first day of the year, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật bạn:

01. Phùng Thị Mai 14/08 Kế toán - Xây dựng số 24 
02. Nguyễn Ngọc Quang Huy 16/08 Architecture Engineer - Team Building số 24
03. Lương Xuân Sang 20/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Đỗ Văn Khiêm 16/08 Thợ nề - Dự án 87 Lĩnh Nam

Từ trái sang: 01.  Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty) ; 02. Bà Phùng Thị Mai; 03. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Tổng thư ký ủy ban; Tổng Giám đốc Công ty) .

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 07/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Đàm Thanh Tùng 10/08 Cán bộ - Phòng Quản lý dự án - Chất lượng - An toàn
02. Bùi Ngọc Trung 13/08 Cán bộ - Phòng Quản lý dự án - Chất lượng - An toàn
03. Lê Trung Hiếu 10/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24
04. Nguyễn Thành Long 10/08 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam
05. Đỗ Minh Tiến 12/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
06. Nguyễn Duy Bình 09/08 Thợ điện - Đội Xây dựng số 27
07. Bùi Khánh Toàn 12/08 Thợ điện - Đội Xây dựng số 15 
08. Nguyễn Văn Thuật 13/08 Thợ điện nước - Đội Điện nước & Xây dựng số 17 

Từ trái sang: 01. Ông  Nguyễn Minh Tuấn (Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty) ; 02. Ông Đàm Thanh Tùng; 03. Ông Bùi Ngọc Trung; 04. Ông Nguyễn Thành Long. 05. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 31/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Văn Thành 04/08 Cán bộ kỹ thuật - Chỉ huy công trình 03, dự án The Manor Central Park
02. Nguyễn Minh Đức 05/08 Cán bộ kỹ thuật - Công trình Bắc Ninh 
03. Nguyễn Hoàng Anh 02/08 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính
04. Ngô Phương Lan 03/08 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính 
05. Phạm Văn Khánh 02/08 Thợ hàn - Xây dựng số 27
06. Trịnh Ngọc Phước 03/08 Thợ điện - Phòng Thiết bị thi công
07. Lê Văn Phố 03/08 Thợ điện - Đội Điện nước & Xây dựng số 17 

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư Tổng thống Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Lê Văn Phố; 03. Ông Trịnh Ngọc Phước; 04. Bà Ngô Phương Lan. 05. Ông Nguyễn Hoàng Anh; 06. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 24/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Phạm Tĩnh 26/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình H3 - Sao Ánh Dương 
02. Trần Đức Hiếu 26/07 Cán bộ kỹ thuật - Công Tràng An Complex 
03. Nguyễn Văn Long 26/07 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
04. Phạm Công Trưởng 26/07 Thợ Vận hành cần trục tháp - Phòng Thiết bị thi công 

Từ trái sang: 01. Ông  Hoàng Hoa Cương (Phó bí thư, Tổng Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Trần Đức Hiếu; 03. Ông Phạm Tĩnh; 04. Ông Phạm Công Trưởng. 05. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 17/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Tuấn Cường 18/07 Phó Trưởng Ban - Dự án căn hộ The Manor Central Park 
02. Nguyễn Tuấn Anh 10/07 Cán bộ an toàn - Dự án căn hộ The Manor Central Park 
03. Nguyễn Ngọc Thắng 11/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24
04. Trần Bá Sơn 11/07 Kỹ sư điện - Dự án The Manor Central Park 
05. Nguyễn Quang Duy 13/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình H3- Sao Ánh Dương 
06. Trần Văn Hiếu 14/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
07. Trần Văn Định 15/07 Kỹ sư điện - Xây dựng số 15
08. Phạm Hoài Văn 15/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn 
09. Nguyễn Văn Thìn 20/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
10. Trần Văn Tùng 20/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
11. Nguyễn Thị Vân 20/07 Kỹ sư cấp thoát nước - Dự án The Manor Central Park 
12. Vũ Lan Phương 12/07 Kế toán - Xây dựng số 18
13. Đinh Văn Kiên 15/07 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27 
14. Dương Ngọc Thắng 15/07 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27 
15. Vũ Văn Tuấn 10/07 Thợ sắt hàn - Ban chỉ huy công trình 03, Dự án The Manor Central Park
16. Lê Xuân Thủy 11/07 Thợ điện - Đội Điện Nước và Xây dựng số 17
17. Nguyễn Trung Tuyến 12/07 Thợ điện nước - Công trình N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
18. Nguyễn Hoàng Anh 13/07 Thợ điện - Đội Điện Nước và Xây dựng số 17
19. Đinh Hồng Minh 15/07 Thợ hàn - Chỉ huy công trình 03, Dự án The Manor Central Park
20. Lê Tiến Tùng 19/07 Thợ điện - Đội Điện Nước và Xây dựng số 17
21. Khuất Quang Vinh 23/07 An toàn - Đội Điện nước và Xây dựng số 17 

Từ trái sang: 01. Ông  Nguyễn Minh Tuấn (Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Nguyễn Tuấn Anh; 03. Ông Nguyễn Tuấn Cường. 04. Ông Nguyễn Quang Duy; 05. Ông Lê Xuân Thủy; 06. Bà Vũ Lan Phương; 07. Ông Nguyễn Hoàng Anh; 08. Lê Tiến Tùng; 09. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------

Thứ Hai, ngày 03/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Mai Phương Anh 02/07 Kế toán trưởng
02. Nguyễn Trường Sơn 01/07 Đội trưởng - Đội Xây dựng số 18 
03. Nguyễn Quốc Phi 01/07 Đội trưởng - Đội Xây dựng số 16
04. Nguyễn Lai Thọ 04/07 Phó phòng - Phòng Quản lý dự án - Chất lượng - An toàn 
05. Nguyễn Văn Vỹ 29/06 Cán bộ kỹ thuật - Chỉ huy công trình 03, dự án The Manor Central Park 
06. Dương Văn Huỳnh 01/07 Kỹ sư trắc địa - Xây dựng số 18
07. Nguyễn Thế Anh 05/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
08. Lê Đình Quyết 09/07 Kỹ sư trắc địa - Xây dựng số 26
09. Nguyễn Xuân Thành 30/06 Nhân viên - Phòng Tổ chức chính

Từ trái sang: 01. Ông  Nguyễn Minh Tuấn (Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty) ; 02. Ông Nguyễn Xuân Thanh; 03. Ông Nguyễn Trường Sơn. 04. Bà Mai Phương Anh; 05. Ông Dương Văn Huynh; 06. Ông  Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

-------------------------------------------------- ------------Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới