Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần 2017

Chỉ mục bài viết
Công ty CP Vinaconex6 chúc mừng sinh nhật cho CBCNV trong buổi sinh hoạt đầu tuần 2017
Tháng 6
Tháng 5
Tháng 4
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
Tất cả các trang

 Thứ Hai, ngày 16/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:...


Thứ Hai, ngày 16/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:


    

Picture Chúc mừng sinh nhật

Thứ Hai, ngày 16/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Đỗ Bảo Định 21/10 Chỉ huy trưởng Công trình
02. Đỗ Thái Hà 17/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24 
03. Trần Minh Nhật 17/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình Tràng An Complex 
04. Nguyễn Minh Đức 17/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình thi công phần cơ điện, dự án The Manor Central Park
05. Nguyễn Văn Vương 20/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
06. Nguyễn Văn Quang 20/10 Kỹ sư trắc địa - Công trình H3 - Sao Ánh Dương 
07. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10 Kế toán - Đội Xây dựng số 26 
08. Hà Đình Tuyên 17/10 Kỹ thuật viên - Công trình Samsung Bắc Ninh 
09. Mai Thị Thu Hà 17/10 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính 
10. Bùi Phú Doanh 17/10 Thợ Vận hành vận thăng - Đội Xây dựng số 16 
11. Kiều Tràng Mạnh 20/10 Lao động phổ thông - Đội Xây dựng số 27 

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Trần Minh Nhật; 03. Ông Nguyễn Văn Quang; 04. Ông Mai Xuân Vượng; 05. Ông Kiều Tràng Mạnh. 06. Ông Nguyễn Minh Đức; 07. Bà Mai Thị Thu Hà; 08. Ông Nguyễn Văn Vương; 09. Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 09/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Đỗ Thanh 15/10 Trưởng phòng - Phòng Thiết bị thi công 
02. Trịnh Viết Nguyên 10/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình Lock and Lock  
03. Nguyễn Xuân Quý 11/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 18
04. Nguyễn Văn Đoàn 12/10 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 24
05. Hà Thị Thanh 13/10 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính
06. Bùi Văn Thực 10/10 Thợ hàn điện - Đội Xây dựng số 27 
07. Cao Tôn Hà 15/10 Thợ điện - Đội Điện nước và Xây dựng số 17

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Đỗ Thanh; 03. Bà Hà Thị Thanh; 04. Ông Nguyễn Xuân Quý; 05. Ông Cao Tôn Hà. 06. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 02/10/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Lê Văn Thùy 01/10 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn 
02. Đồng Mạnh Linh 03/10 Kỹ sư trắc địa - Đội Xây dựng số 27
03. Đỗ Xuân Tuấn 05/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Tạ Ngọc Nam 06/10 Cán bộ kỹ thuật - Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
05. Nguyễn Tiến Vinh 01/10 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 15  

Từ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty); 02. Ông Tạ Ngọc Nam; 03. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 25/09/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Diệu Linh 22/09 Cán bộ - Phòng Đấu thầu - Kinh tế - Kế hoạch 
02. Trịnh Thanh Hùng 20/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
03. Đoàn Thị Hằng 27/09 Kế toán - Đội Xây dựng số 27
04. Phạm Ngọc Tú 19/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
05. Chu Đình Hải 25/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 28 
06. Đinh Duy Điệp 19/09 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 27  
07. Trần Tuấn Sỹ 19/09 Thợ vận hành cần trục - Phòng Thiết bị thi công 
08. Nguyễn Trọng Diện 24/09 Thợ trắc địa - Công trình Samsung Bắc Ninh 
09. Nguyễn Ngọc Ninh 26/09 Thợ nề - Đội Xây dựng số 27  
10. Lâm Văn Tuyên 27/09 Thợ hàn - sắt - Ban chỉ huy công trình 03, dự án The Manor Central Park 
11. Lê Đình Hiệu 27/09 Thợ hàn - Ban chỉ huy công trình 03, dự án The Manor Central Park 
12. Nguyễn Văn Dung 30/09 Thợ điện  - Đội Xây dựng số 18  

http://vinaconex6.com.vn/demoimage/content/Hoat%20dong%20khac/Chuc%20mung%20sinh%20nhat/2017/thang%209/25-09-2017.jpg?1506312329

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Bà Nguyễn Diệu Linh; 03. Ông NguyễnVăn Dung; 04. Ông Trần Tuấn Sỹ; 05. Ông Lâm Văn Tuyên. 06. Ông Phạm Ngọc Tú; 07. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 11/09/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Vương Văn Hưng 15/09 Chỉ huy trưởng Công trình Tràng An Complex 
02. Nguyễn Viết Khánh 08/09 Kỹ sư trắc địa - Đội Xây dựng số 27 
03. Cao Bá Hùng 08/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 26
04. Phạm Văn Giang 17/09 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam 
05. Nguyễn Văn Tuấn 14/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 18
06. Đỗ Văn Hiệp 14/09 Kỹ thuật viên - Dự án 87 Lĩnh Nam
07. Nguyễn Thành Chung 17/09 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
08. Hoàng Anh Tuyến 09/09 Thợ điện nước - Công trình thi công phần cơ điện dự án The Manor Central Park
09. Trần Thanh Tình 12/09 Thợ nề - Đội Xây dựng số 27   
10. Lê Xuân Mạnh 13/09 Thợ nước - Đội Điện nước và Xây dựng số 17 
11. Đoàn Văn Ân 10/09 An toàn vệ sinh viên - Công trình Tràng An Complex 

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Nguyễn Viết Khánh; 03. Ông Vương Văn Hưng; 04. Ông Phạm Văn Giang. 05. Ông Đỗ Văn Hiệp; 06. Ông Lê Xuân Mạnh; 07. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 28/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Vương Long 29/08 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam 
02. Bùi Thành Trung 31/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
03. Nguyễn Hoàng Nam 31/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Phạm Văn Tuân 02/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
05. Nguyễn Văn Phú 07/09 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24
06. Đỗ Thị Giang 02/09 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính 
07. Trịnh Văn Minh 30/08 Kỹ thuật viên - Ban chỉ huy công trình số 03, dự án The Manor Central Park 
08. Nguyễn Viết Tân 29/08 Kỹ thuật viên - Phòng Thiết bị thi công
09. Nguyễn Duy Hùng 28/08 Thợ hàn - Công trình Nhà N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
10. Trần Hoàng Tùng 29/08 Thợ sắt - Đội Xây dựng số 16
11. Bùi Văn Dũng 05/09 Thợ nề - Đội Xây dựng số 26  
12. Nguyễn Khắc Tứ 06/09 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 27  

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Trịnh Văn Minh; 03. Bà Đỗ Thị Giang; 04. Ông Trần Hoàng Tùng. 05. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 21/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Hoàng Quốc Tĩnh 24/08 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty
02. Nguyễn Trí Toàn 25/08 Phó phòng - Phòng Đấu thầu - Kinh tế - Kế hoạch 
03. Vũ Lan Hương 23/08 Cán bộ - Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn 
04. Trịnh Viết Hải 23/08 Cán bộ - Phòng Thiết bị thi công
05. Nguyễn Văn Minh 21/08 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính
06. Lương Cao Đạt 21/08 Kỹ thuật viên - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
07. Giáp Đình Thịnh 25/08 Thợ trắc địa - Đội Xây dựng số 27
08. Nguyễn Lương Thiện 26/08 Thợ nề - Đội Xây dựng số 27

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Hoàng Quốc Tĩnh; 03. Bà Vũ Lan Hương; 04. Ông Nguyễn Trí Toàn. 05. Ông Nguyễn Văn Minh; 06. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 14/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

Ông : Đỗ Đình Hùng 15/08 Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng quản trị 


Ông Hoàng Hoa Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng Ban lãnh đạo
tặng hoa chúc mừng sinh nhật ông Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các ông trong ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng, ban chụp ảnh lưu niệm
cùng ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Cũng trong buổi sinh hoạt đầu tuần, Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật các bạn:

01. Phùng Thị Mai 14/08 Kế toán - Đội Xây dựng số 24 
02. Nguyễn Ngọc Quang Huy 16/08 Kiến trúc sư - Đội Xây dựng số 24
03. Lương Xuân Sang 20/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
04. Đỗ Văn Khiêm 16/08 Thợ nề - Dự án 87 Lĩnh Nam

Từ trái sang: 01. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty); 02. Bà Phùng Thị Mai; 03. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 07/08/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Đàm Thanh Tùng 10/08 Cán bộ - Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn
02. Bùi Ngọc Trung 13/08 Cán bộ - Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn
03. Lê Trung Hiếu 10/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24
04. Nguyễn Thành Long 10/08 Cán bộ kỹ thuật - Dự án 87 Lĩnh Nam
05. Đỗ Minh Tiến 12/08 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
06. Nguyễn Duy Bình 09/08 Thợ điện - Đội Xây dựng số 27
07. Bùi Khánh Toàn 12/08 Thợ điện - Đội Xây dựng số 15 
08. Nguyễn Văn Thuật 13/08 Thợ điện nước - Đội Điện nước & Xây dựng số 17 

Từ trái sang: 01. Ông Nguyễn Minh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Công ty); 02. Ông Đàm Thanh Tùng; 03. Ông Bùi Ngọc Trung; 04. Ông Nguyễn Thành Long. 05. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 31/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Văn Thành 04/08 Cán bộ kỹ thuật - Ban chỉ huy công trình số 03, dự án The Manor Central Park
02. Nguyễn Minh Đức 05/08 Cán bộ kỹ thuật - Công trình Samsung Bắc Ninh 
03. Nguyễn Hoàng Anh 02/08 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính
04. Ngô Phương Lan 03/08 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính 
05. Phạm Văn Khanh 02/08 Thợ hàn - Đội Xây dựng số 27
06. Trịnh Ngọc Phước 03/08 Thợ điện - Phòng Thiết bị thi công
07. Lê Văn Phố 03/08 Thợ điện - Đội Điện nước & Xây dựng số 17 

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Lê Văn Phố; 03. Ông Trịnh Ngọc Phước; 04. Bà Ngô Phương Lan. 05. Ông Nguyễn Hoàng Anh; 06. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 24/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Phạm Tĩnh 26/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình H3 - Sao Ánh Dương 
02. Trần Đức Hiếu 26/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình Tràng An Complex 
03. Nguyễn Văn Long 26/07 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27
04. Phạm Công Trưởng 26/07 Thợ Vận hành cần trục tháp - Phòng Thiết bị thi công 

Từ trái sang: 01. Ông Hoàng Hoa Cương (Phó Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Trần Đức Hiếu; 03. Ông Phạm Tĩnh; 04. Ông Phạm Công Trưởng. 05. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 17/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Nguyễn Tuấn Cường 18/07 Phó trưởng ban - Ban điều hành dự án The Manor Central Park 
02. Nguyễn Tuấn Anh 10/07 Cán bộ an toàn - Ban điều hành dự án The Manor Central Park 
03. Nguyễn Ngọc Thắng 11/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 24
04. Trần Bá Sơn 11/07 Kỹ sư điện - Công trình thi công phần cơ điện, dự án The Manor Central Park 
05. Nguyễn Quang Duy 13/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình H3- Sao Ánh Dương 
06. Trần Văn Hiếu 14/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
07. Trần Văn Định 15/07 Kỹ sư điện - Đội Xây dựng số 15
08. Phạm Hoài Văn 15/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03-T4 Ngoại giao đoàn 
09. Nguyễn Văn Thìn 20/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27
10. Trần Văn Tùng 20/07 Cán bộ kỹ thuật - Đội Xây dựng số 27 
11. Nguyễn Thị Vân 20/07 Kỹ sư cấp thoát nước - Công trình thi công phần cơ điện, dự án The Manor Central Park 
12. Vũ Lan Phương 12/07 Kế toán - Đội Xây dựng số 18
13. Đinh Văn Kiên 15/07 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27 
14. Dương Ngọc Thắng 15/07 Kỹ thuật viên - Đội Xây dựng số 27 
15. Vũ Văn Tuấn 10/07 Thợ sắt hàn - Ban chỉ huy công trình số 03, Dự án The Manor Central Park
16. Lê Xuân Thủy 11/07 Thợ điện - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
17. Nguyễn Trung Tuyến 12/07 Thợ điện nước - Công trình N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
18. Nguyễn Hoàng Anh 13/07 Thợ điện - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
19. Đinh Hồng Minh 15/07 Thợ hàn - Ban chỉ huy công trình số 03, Dự án The Manor Central Park
20. Lê Tiến Tùng 19/07 Thợ điện - Đội Điện nước và Xây dựng số 17
21. Khuất Quang Vinh 23/07 Bảo vệ - Đội Điện nước và Xây dựng số 17 

Từ trái sang: 01. Ông Nguyễn Minh Tuấn (Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Nguyễn Tuấn Anh; 03. Ông Nguyễn Tuấn Cường. 04. Ông Nguyễn Quang Duy; 05. Ông Lê Xuân Thủy; 06. Bà Vũ Lan Phương; 07. Ông Nguyễn Hoàng Anh; 08. Lê Tiến Tùng; 09. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------

Thứ Hai, ngày 03/07/2017, trong buổi sinh hoạt đầu tuần Công ty CP Vinaconex6 đã nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật:

01. Mai Phương Anh 02/07 Kế toán trưởng Công ty
02. Nguyễn Trường Sơn 01/07 Đội trưởng - Đội Xây dựng số 18 
03. Nguyễn Quốc Phi 01/07 Đội trưởng - Đội Xây dựng số 16
04. Nguyễn Lai Thọ 04/07 Phó phòng - Phòng Quản lý thi công - Chất lượng - An toàn 
05. Nguyễn Văn Vỹ 29/06 Cán bộ kỹ thuật - Ban chỉ huy công trình số 03, dự án The Manor Central Park 
06. Dương Văn Huynh 01/07 Kỹ sư trắc địa - Đội Xây dựng số 18
07. Nguyễn Thế Anh 05/07 Cán bộ kỹ thuật - Công trình N03 - T4 Ngoại giao đoàn 
08. Lê Đình Quyết 09/07 Kỹ sư trắc địa - Đội Xây dựng số 26
09. Nguyễn Xuân Thanh 30/06 Nhân viên - Phòng Tổ chức hành chính

Từ trái sang: 01. Ông Nguyễn Minh Tuấn (Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty); 02. Ông Nguyễn Xuân Thanh; 03. Ông Nguyễn Trường Sơn. 04. Bà Mai Phương Anh; 05. Ông Dương Văn Huynh; 06. Ông Đỗ Đình Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty).

--------------------------------------------------------------Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới