Vinaconex 6 - Tin tức

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex Nguyễn Thành Phương đã tới thăm và kiểm tra căn hộ mẫu của toà nhà 29 tầng (29T2)

Ngày 30/06/2010 đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex Nguyễn Thành Phương đã tới thăm và kiểm tra căn hộ mẫu của toà nhà 29 tầng (29T2), biểu dương các nhà thầu và chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện khu N05 đúng cam kết đã ký với các khách hàng mua nhà. Cùng ngày Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) – đơn vị thi công thuộc Dự án cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp văn phòng dịch vụ tại lô đất N05 - khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng...

Đối tác của Vinaconex 6