Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 Khóa III nhiệm kỳ năm 2010-2015: