Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

 
Tài liệu đính kèm

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons