• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Kính gửi: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Công ty Visicons báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Xem file đính kèm:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Danh sách Cổ đông lớn

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons