• Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

  • Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Vinaconex6 chính thức đổi tên thành Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons. Và ra mắt Website mới http://Visicons.com.vn.

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017

Xem file đính kèm:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Visicons