Thông báo thay đổi chức danh Cán bộ quản lý của người nội bộ tháng 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo thay đổi chức danh Cán bộ quản lý của người nội bộ

 

Các quyết định thay đổi chức danh Cán bộ quản lý của người nội bộ

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6