Cổ đông/Thông tin chung

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Kính gửi: Quý Cổ đông, Đối tác, khách hàng và các đơn vị liên quan

Công ty Cổ phần Vinaconex6 gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý III/2011 của Công ty CP Vinaconex6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý III - 2011

 

VC6 thông báo về việc trả sổ chứng nhận cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc cấp sổ chứng nhận cổ đông của đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng như sau: Thời gian: Từ ngày 22/09/2011 trong giờ làm việc trừ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần...

VC6: Ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung (20/09/2011)

Ngày 14/09/2011 Sở GDCK Hà nội có thông báo số 692/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty cổ phần Vinaconex6 - VC6

Công ty CP Vinaconex6 thông báo về việc sở hữu quyền mua Chứng khoán

Công ty cổ phần Vinaconex6 (VC6) nhận được giấy chứng nhận số 06/GCN - UBCK ngày 19/01/2011 do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp V/v: Đăng ký chào bán cổ phiếu VC6 ra công chúng với số lượng 3.000.000 cổ phiếu. Công ty xin thông báo và gửi toàn văn Quyết định nêu trên đến Quý cổ đông.

Đối tác của Visicon