Thông tin chung

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 (6 tháng đầu năm 2015)

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex6 (6 tháng đầu năm 2015)...

Thông báo: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

Trích Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex6 ngày 09/4/2015:...

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8

file đính kèm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8...

Vinaconex6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 09/4/2015, tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex 6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Vinaconex 6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020...

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2015-2020

:Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015...

Công bố thông tin Nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020

:Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 xin gửi công bố thông tin nhân sự HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020...