Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2016 và 09 tháng đầu năm 2016

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới