Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới