Vinaconex 6 chúc mừng sinh nhật các anh chị công ty: Ông Trần Quang Huy - phòng Tổ chức hành chính                       Vinaconex 6 tuyển dụng các vị trí:   10 thợ điện,   08 Thợ vận hành cẩu tháp,   04 thợ vận hành vận thang

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Vinaconex6 thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới