Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 và năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex6

Công ty Cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và năm 2016

 

Xem file đính kèm: Báo cáo tài chính quý IV/2016 và năm 2016

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6