Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

Công ty cổ phần Vinaconex6 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2016 và 09 tháng đầu năm 2016

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6