Giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016

Công ty Cổ phần Vinaconex6 giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 giữa Báo cáo tài chính trước kiểm toán và Báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Xem file đính kèm:

Giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật
Làm mới

Đối tác của Vinaconex 6